Med bil i skoven

En række skovveje på Naturstyrelsens områder er åbne for motorkøretøjer, hvilket bl.a. fremgår af kortene i vandretursfolderne.