Skovlyst Naturskole

Velkommen til Skovlyst Naturskole

Årup Skovvej 25, 6200  Aabenraa
Naturskoleleder Trine Sørensen
Tlf:  21 28 26 55
E-mail TRS@nst.dk 
Her er et lille overblik over hvad vi har at tilbyde:
  • Vild Mad, Pattedyrstur, Dyre-spor-tur, Oplevelsesturen, Teambuilding, Rollespil, Skovløb
  • Matematik i naturen, Dansk i naturen, Kreativ i naturen, Idræt i naturen, Over stok og sten
  • Indianerdag, Krible-krable-turen, Vandhulsturen, Indianerdag, Mindful i naturen
  • Vores ud-af-huset-ture til Kalvø (Livet i havet + kajakture) og Varnæs Hoved (geologi og landskab).

Artikler og udgivelser:

Skovlyst Naturskole:

Skovlyst Naturskole ligger i naturskønne omgivelser i Årup skov ved Aabenraa. Skoven har dybe kløfter med rindende bække, smukke udsigtspunkter og et rigt dyre- og planteliv. Naturskolen består af to smukke stråtækte bygninger og en stor lejrplads med tippier, bålområder, totempæl og meget mere.
Naturskolen har en "satelit" på øen Kalvø i Genner Bugt. Satelitten bliver brugt som udgangspunkt for Naturskolens undervisning i emner relateret til hav, strand, fugle og friluftsliv.
Formålet med Skovlyst Naturskole er at give børn og voksne mulighed for at lære om naturen og få en grundlæggende fortrolighed med den, for derved at blive motiveret til at benytte, beskytte og holde af naturen. Alle kan benytte Naturskolen, men hovedmålgruppen er folkeskoleelever i Aabenraa Kommune. Der ud over kommer der mange børnehaver, fritidshjem, foreninger, firmaer og private grupper på Naturskolen.
Naturskolen startede i maj 1999 og drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen – Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Skolen ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra begge ovennævnte, samt lærerrepræsentanter. Den daglige ledelse foreståes af naturskoleleder Trine Sørensen. Desuden rådgives Naturskolen af et naturskoleråd bestående af lærerrepræsentanter fra skolerne.

Praktiske informationer:

Bestilling: Ring til Skovlyst Naturskole tlf.: 21 28 26 55 og aftal tid, sted og indhold.
Varighed: Et Naturskolebesøg varer typisk 3 timer, men andet kan også aftales.
Undervisning: Naturskolens uddannede medarbejdere forestår undervisningen og aktiviteterne.
Påklædning: Det er altid vigtigt at have praktisk tøj og fodtøj med til Naturskolebesøget, idet vi opholder os udendøre det meste af tiden , uanset vejret.
Skolens beliggenhed: Du finder Skovlyst Naturskole via nedenstående kort. Vi ligger blot 700 meter fra bygrænsen, 900 meter fra Vandrehjemmet og ca. 1 km fra Amtsgården.
Hvis i tager bybus nr. 3 fra Storetorv i Aabenraa (afg. Hver time kl. .55), kan i stå af enten ved Amtsgården eller Vandrehjemmet. Mange vælger også at cykle til Naturskolen. Der er fine ruter igennem skoven.

Relevante links:

Naturbog for børn

Naturskoleleder Trine Sørensen har udgivet en naturbog for børn.