Safari

Kraftige bisoner, svævende havørne og solbadende sæler. Der er masser af muligheder for at møde Danmarks svar på ”The Big Five” på de statslige naturområder, hvis bare du kigger godt efter. Vi har samlet vores bud på ”The Big Five” og guider dig til steder, hvor du kan være heldig at se dyrene i de statslige naturområder – på god afstand.

Følg disse råd, og oplev dyrene uden at forstyrre dem

Havørn

På din danske safari kan du med fordel rette kikkerten mod himlen og nyde synet af den imponerende havørn, der er genindvandret i Danmark de seneste 25 år. Nordeuropas største rovfugl går også under navnet ”den flyvende dør” på grund af dens brede og næsten firkantede vinger og kan især spottes på Lolland, Falster, Møn, Midt- og Sydsjælland og Sydfyn.

Tips:

  • Hvis du holder mobilens kamera op til en kikkert, kan du tage gode fotos på stor afstand.
  • Undgå de afspærrede områder ved redepladserne - hold mindst 300 meters afstand.

Her er de 22 bedste steder at opleve havørn i statens naturområder

Naturvejleder Stephan Springborgs havørnetips

Europæisk bison

På Bornholm kan du være heldig at møde et stort pattedyr med et gevaldigt korpus. Den europæiske bison blev i 2012 genudsat i Almindingen som forsøg på at skabe en mere mangfoldig natur.  Med deres græsning, gnav, rumsteren og tramp skaber bisonerne en helt særlig dynamik i skovens planter, træer og jordbund.

Læs også: Sådan færdes du sikkert blandt græssende dyr

Her kan du opleve den europæiske bison

Kronhjort

Du kan opleve de prægtige dyr flere steder på statens naturområder. Husk at bevæge dig forsigtigt og hold respektfuld afstand. 

I september måned byder kronvildtet på særligt store naturoplevelser, når krondyrene går i brunst.

Her er de 15 bedste steder at opleve kronhjort i statens naturområder

Spættet sæl

Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Smålandsfarvandet, Østersøen, Limfjorden, Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet.

Det statslige naturområde Avnø er således Sjællands bedste sted at opleve spættet sæl fra kysten. Sælerne ligger på et stenrev midt i Avnø Fjord, cirka 800 meter fra kysten. Her yngler de, parrer sig, fælder pels og hviler sig mellem jagten på fisk. På en god dag kan man tælle over 150 sæler på stenene.

Spættet sæl kan ses fra kysten de fleste steder i dens udbredelsesområde.

Tip: Hvis du ser en sælunge på stranden, så er det bedste råd at lade den være. Hold mindst 100 meters afstand.

Her er de 7 bedste steder at opleve spættet sæl i statens naturområder

Big Five Hall of Fame

Big Five Hall of Fame

1. Asta, Stine og Jesper Harbech

Alle fem arter er set fra d. 25/7 2020 til 8/8 2020.

2. Lars, Jonathan og Merete Holst

Alle fem arter er set fra d. 8/6 2020 til 8/8 2020.

3. Anders Heide Wallberg og Josefine Bojesen Koefoed

Alle fem arter er set fra d. 28/6 2020 til 13/12 2020.

4. Allan, Signe, Ida og Rosa Romerlund

Alle fem arter er set fra d. 31/5 2020 til 24/12 2020.

5. Tobias og Rosa Juel Høj 

Alle fem arter er set fra d. 7/6 2020 til 14/7 2022.

Sådan kommer du med

For at blive optaget i Naturstyrelsens Big Five Hall of Fame skal du have set alle fem arter. Send en mail til webmaster@nst.dk. Skriv dit navn, hvor og hvornår du har set hver art. Listen er startet i 2020 og gælder observationer fra dette år og fremefter.