Sort sol

Sort Sol ses om foråret og efteråret, når stærene samles i marsken i enorme flokke til træk. Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen - det kalder man Sort Sol. Sort Sol i kan enkelte gange komme helt op på at rumme op til 1 million fugle.

Hvor mange fugle er der i en sort sol-flok?

Sort Sol i marsken kan enkelte gange rumme op til 1 mill. fugle. Når overnatningsflokken bliver over 500.000 fugle splittes flokken dog op, da der bliver for megen indre uro.

Hvorfor flyver stærene i store flokke?

Det ved man faktisk ikke præcist. Men en årsag kunne være, at stæren er snæver- og nærsynet og derfor har svært ved at opdage fjender. Stærens øjne sidder som hos os mennesker: Den ser godt frem, men ikke til siden eller bagud. Placeringen er ideel, når den skal fange stankelben, men en bagdel når den skal holde vagt.
I de store flokke er stærene formentlig bedre i stand til at afvise angreb fra rovfugle.

Læs mere om stæren på arter.dk

Kan stærene ikke forsvare sig mod rovfuglene?

Normalt lykkes det rovfuglene at få fat i mange stære i de minutter hvor Sort Sol foregår. Men det sker, omend uhyre sjældent, at stære får succes med at skide en rovfugl ned. Lykkes det ved et tilfælde at gylpe og skide på rovfuglens fjerdragt, klæber fjerene sammen så rovfuglen mister flyveevnen. Stærene reagerer promte med et sandt bombardement af gylp og skid. To gange på 20 år er det registreret at en ung duehøg er druknet fordi den har mistet flyveevnen over vand.
Når stærene har sat sig og alt er mørkt og roligt, sker det at der kommer en stor hornugle, som uden nogen form for frygt går til angreb på de sovende stære. Der opstår altid total panik og overnatningsstedet opgives øjeblikkeligt.

Sort sol i Tøndermarsken

Overnatningsballetten ses flere steder i landet, men de største flokke finder man i Tøndermarsken. Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i de største mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre koge af Tøndermarsken og om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, hvorved stæren kommer til at side med fødderne i vand. Det koster for meget energi. Man kan derfor aldrig være helt sikker på hvor stærene går ned til overnatning.

Hvornår kan man se sort sol?

Stærenes forårstræk ligger fra februar til midt i april, og efterårstrækket begynder i august og kan vare helt til december.

Hvor kan man se sort sol?

Find guidede ture til Sort Sol på Vadehavskysten.dk

Vis hensyn, når du er ude at opleve Sort sol

  • Fotografer ikke med blitz, da blitzen skræmmer stærene. I øvrigt virker blitzen ikke p.g.a. afstanden.

  • Kan blitzen ikke slås fra, undlad da at fotografere.

  • Stå aldrig på alle sider af tagrørsområdet, så tør stærene nemlig ikke gå ned.

  • Gå aldrig ud i tagrørene.

  • Vis hensyn til ejere og andre brugere af naturen/arealerne.

  • Jag aldrig stærene op når de har sat sig.

  • Medtag ikke hund og vis hensyn ved ikke at larme og lyse i området.

  • Stå aldrig på toppen af diget, det skræmmer stærene væk, fordi man derved er meget synlig.

  • Giv også andre mulighed for at opleve Sort Sol, skab ro omkring nattesædet.