Jægersborg Hegn til Dyrehaven

Sort sti

Foto: Tobias Markussen

Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn er blandt landets mest besøgte naturområder med mere end 7,5 mio. skovbesøg om året.
Dyrehaven er kendt for sine ældgamle egetræer og cirka 2000 krondyr, dådyr og sikaer.
Jægersborg Hegn udmærker sig særligt for sine højstammede løvtræer. Begge skove er kendt for et rigt fugle- og dyreliv.

Kort over ruten

Parkering og turens start:

Der er flere p-pladser ruten rundt, men benyt evt. en af p-pladserne på Skodsborgvej.

Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 16 km
Naturtyper: Skov, det åbne land, søer/vandløb
Faciliteter: Bålplads, lejrplads, madpakkehus, toiletter
Offentlig transport: Ruten starter ved Skodsborg station men passerer også Klampenborg st.

Se turfolderen for området

Se naturguider for området