Stensbæk Plantage

Gul rute

Foto: Per Fløng
Denne tur fører dig ad stier og større veje. Undervejs kommer du over den bakkede og særprægede Stensbæk Hede med det fantastiske vindblæste landskab, forbi flotte å-slyng og videre gennem bevoksninger af nåletræer.
Turens højdepunkt: På turen kommer du forbi de 11 klimper, som er små flade bakker, som rejser sig 4-5 meter i landskabet. Klimperne er 18.000 år gamle moser og når du står på toppen af dem, er du på højde med det landskab, som oldtidens jægere og bønder bevægede sig rundt i.

Parkering og rutens start:

P-pladsen ved Goliaths Hoved ved Stensbækvej

Længde: 5.5 km
Naturtyper: Skov og hede
Faciliteter: Hundeskov, madpakkehus, grillplads og kanoresteplads
Offentlig transport: Bus linje 135 kører til Gelsbro fra Gram. Herfra 1,7 km gange langs Gelsbrovej mod syd