Stensbæk Plantage

Plantagen er cirka 770 ha stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram. Sammen med Varming og Nørbæk Plantager, de privatejede plantager Enderupskov og Brogård Plantage samt engene og hederne omkring Gelsåen udgør Stensbæk Plantage et samlet natur- og skovområde på over 2.000 ha. Hent turfolder for Stensbæk Plantage