Dyr og planter i Stensbæk Plantage

Dyr

Flere store pattedyr lever i området - både råvildt, ræv, grævling og odder. Bortset fra rådyr er det sjældent du kan få øje på de sky dyr, men du kan se sporene efter dem.

Kronvildtet er blevet mere almindeligt i området og kan af og til ses vandre hen over den store Åskov Hede.

Natravn, stor hornugle, sortspætte og grønspætte hører til nogle af de mere specielle fugle, du kan opleve i området.

Klimperne

Trehornet skarnbasse og mariehøneedderkop er sjældne smådyr, som er fundet på klimpernes varme skråninger.

Bynkefugl, hugorm og stålorm kan man finde både på klimperne og på heden.

Planter

Det er svært at få noget til at gro på det magre hedesand, og de fleste træer i Stensbæk Plantage er nåletræer. Orkanen d. 3. december 1999 efterlod imidlertid ca. 150 hektar med væltede træer. Området er nu plantet til igen med flere forskellige nåletræer og mange flere løvtræer end tidligere, så skoven fremover vil fremstå mere varieret. Især omkring Stensbæk Hede er store områder blevet ryddet for træer efter orkanen. I dag ligger de som åbne hede- og klitområder, der plejes for at de ikke skal gro til i skov igen.

Det meste af året kan der være nattefrost i skoven, og derfor er der hovedsagelig plantet blandinger af hårdføre arter som rødgran, lærk og skovfyr. Hver træart gror i forskelligt tempo og det er med til at begrænse frostskaderne.

Skoven drives i dag efter naturnære principper. Det betyder blandt andet, at der ikke længere bliver plantet så mange nye træer. De skal i stedet blive til ved, at de ældre træer kaster deres frø i skovbunden, hvor de spirer og danner nye træer.

På Åskov Hede, der er meget fugtig, står der meget klokkelyng.

I øvrigt kan man i plantagen opleve blandt andet ensian, rundbladet soldug og klokkelyng, hedelyng og guldblomme.