Året rundt i Stensbæk Plantage

Forår

Sanglærken slår sin trille, og engpiberen vimser omkring i den lave hedevegetation på Ballum Bjerg, Stensbæk Hede og Åskov Hede.Sommer

I de fugtige og næringsfattige lavninger på Åskov Hede blomstrer den smukke blå klokkeensian. Ved nærmere eftersyn kan du være heldig at finde små hvide æg af den sjældne sommerfugl, ensianblåfugl, som er klæbet fast på ydersiden af klokke ensianens blomster og blade.

 

Efterår

På de allermest magre og sandede partier af Åskov Hede og Stensbæk Hede findes såkaldte lavheder, hvor vegetationen er domineret af forskellige grågrønne laver. Det gælder blandt andet lakrød bægerlav, der netop om efteråret kan kendes fra den mere almindelige rensdyrlav på sit postkasse røde sporelag for enden af lavernes forgreninger.

 

Vinter

Mejserne søger føde i flok. Blandede flokke af musvitter, blåmejser, halemejser og sumpmejser – såkaldte ”Mejsetog” - afsøger pilekrattene langs Gelsåen og kanterne af Stensbæk Plantage for edderkopper og andre smådyr. Når mørket falder på, og nattefrosten gør livet svært for mejserne, er det tid til at putte sig tæt sammen for bedre at holde varmen. Fuglekasser eller andre naturlige hulrum i skoven kan være nattely for et helt dusin mejser på én gang.