Ulvshale skov

Kort rute

Foto: Tobias Markussen

Gå over vejen fra naturcentret og ind i skoven.

Skoven her er anderledes end andre danske skove. Træerne vokser langsomt, fordi jorden er så mager. Skovbunden består nemlig mest af flintesten, der ligger i et net af gamle strandvolde.

I skoven er der mange forskellige træer. Gå på jagt efter eg, bøg, lind, avnbøg, spidsløn, navr og den sjældne tarmvridrøn. Skoven holdes urørt, til gavn for en stor biodiversitet med mange svampe, insekter og fugle.

Nyd udsigten ud over engene fra Vogterhuset. Her kan du opleve mange fugle i yngle- og træktiden.

Turens højdepunkt: På begge ruter går du gennem en miniatureudgave af Danmarks natur med vidt forskellige naturtyper. På få timer passerer du både urørt skov, strandenge, hede, eng, klit og strand. Undervejs kan du støde på vilde heste, der sørger for naturplejen.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

Ulvshale Naturcenter.

Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 2.5 km
Naturtype: Skov
Faciliteter: Toiletter, borde-bænke, handicapvenlige stier
Offentlig transport: Buslinje 664 kører til Stege. Her er der cirka 7 km til Ulvshale.

Se naturguiden for området

Se turfolderen for området