Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene består af en række mindre skovområder: Storskoven, Valborup Skov, Ravnsholte Skov, Avnstrup Skov Heide Overdrev, Orup Skov og Helvigstrup Skov. Med erhvervelsen af Helvigstrup Skov, der ligger midt i området er Bistrup Skovene nu en 1000 ha stor sammenhængende offentlig skov. Landskabet er stærkt kuperet, og med søer, vådområder, moser, overdrev og græsningsenge samt marker midt i skoven byder området på et endog meget rigt og varieret dyre- og planteliv. Bidstrup Skovene er fx et af de få steder i Danmark, hvor den lille syvsover – hasselmusen – lever.

Hent turfolder for Bidstrup Skovene