Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene består af en række mindre skovområder: Storskoven, Valborup Skov, Ravnsholte Skov, Avnstrup Skov, Heide Overdrev, Orup Skov og Helvigstrup Skov. Landskabet er stærkt kuperet, og med søer, vådområder, moser, overdrev og græsningsenge samt marker midt i skoven byder området på et endog meget rigt og varieret dyre- og planteliv.