Vilsbøl ruten

Rød rute

I Vilsbøl Plantage har du et væld af muligheder for at få en stor naturoplevelse.

Plantagen i sig selv er meget varieret og spænder den fattigste  bjergfyr mod vest til Thys frodigste skov i området syd for Nors Sø.

Nors Sø og Vandet Sø er store renvandede søer. Ved dem begge er der badepladser, og på gode sommerdage søges de især af børnefamilier i stort tal.

Turen går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor herregården lå frem til 1600-tallet

Turens højdepunkt: Udsigten fra kystskænten, hvorfra du kan se det storslåede landskab med Nors Sø i baggrunden.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

Start ved P-pladsen på Klitmøllervej.

Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 7 km
Naturtype: Skov og det åbne land.
Offentlig transport: Nærmeste offentlig transport: Bus linje 322 og 326 stopper på Klitmøllervej.

Se naturguiden for området (LINK MANGLER)

Se turfolderen for området