Vilsted Sø

Foto: Lars Gundersen

Vilsted Sø er med sine 450 ha den største ferskvandssø i Nordjylland. Den blev genskabt i 1998 for at begrænse udvaskningen af primært kvælstof til Limfjorden. Området huser både mange ynglefugle samt fugle på træk, og fra fugletårnet og broen er der gode muligheder for at se fugle. I sensommeren kan der også opleves "Sort Sol", når store stæreflokke overnatter i rørskoven.
Ruten hele vejen rundt om søen er 20 km. Via broen er den nordlige tur på ca. 12 km og den sydlige tur er på ca. 10,5 km. Ca. halvdelen af turen foregår på slået sti i græsset og den øvrige del foregår på kombineret cykel/gangsti med stenmel, der er barnevogns- og handicapvenlig.

Turens højdepunkt: Undervejs skal du særligt glæde dig til udsigterne fra fugletårnet, fra broen over søen og en pause i madpakkehuset i Vilsted Havn.

Kort over ruten

Parkering og rutens start:

Der er P-pladser langs hele søen, fx på begge sider af broen. Ranum Søhus er et godt udgangspunkt, hvis du er i tvivl om længden på din tur.

Se p-pladsen på Google Maps

Længde:2,3 km
Naturtyper: Kyst, skov og det åbne land
Faciliteter: Bål- og lejrplads, toilet og informationscenter
Offentlig transport: Bus linje 912 mellem Rudkøbing og Bagenkop

Se turfolderen for området