Certifikater for bæredygtig skovdrift

Naturstyrelsens skove er certificeret efter to forskellige ordninger, FSC®-C006415 og PEFC™ , som garanterer kunderne, at det træ, som styrelsen sælger, kommer fra skove, som drives bæredygtigt

Træ fra Naturstyrelsen skove anvendes til blandt andet møbler, gulve, huse, papir, brænde og biomasse til vedvarende energi.

Træstammer. Foto: Colourbox

Hvad betyder certificering?

Når en skov bliver certificeret, får den papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift, og at der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet. Det udstedte papir, "certifikatet", er kundens garanti for, at træet kommer fra en skov, der er drevet efter den respektive certificeringsordnings standarder.

Kravene til skovdriften kan f.eks. omhandle:

  • Fremme af naturnær skovdrift
  • Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
  • Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
  • Hensyn til fortidsminder
  • Minimering af evt. miljømæssige belastninger
  • Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler

Forskellige certificeringsordninger

Der er flere forskellige certificeringsordninger, hver med sin standard. I Danmark er der udviklet standarder efter to af ordningerne: FSC® og PEFC. De to ordninger stiller forskellige krav til driften af skovene og følger forskellige metoder til kontrol:

undefined         undefined

SBP Rapport

Flisforsyningsrapport for Naturstyrelsen

Supply Base Report for the Danish Nature Agency

 

Grønne hensyn

Sortspætte fodrer sine unger. Foto: Axel Mortensen Når Naturstyrelsen driver statsskovene tager vi en række grønne hensyn, der bl.a. har til formål at skabe et godt levested for dyr og planter.

Læs mere om de grønne hensyn