Gribskov

Foldere for Gribsø, Mårum, Esrum og Nødebo

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Se hele naturguiden her


 

Udgivet af Naturstyrelsen 2018, revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse.