Hareskovene

Turfolder nr. 16

Hareskovene og Jonstrup Vang strækker sig over 8 kilometer fra Jonstrup Vang i vest til Bagsværd Sø i øst. Skovene er meget varierede med åbne områder af enge og overdrev, lige rækker af ranke bøge samt mørke og tætte skove med et krat af nye træer, der vokser op. Alle steder brydes billedet af søer og moser samt vandløb og grøfter.

Se hele den digitale guide til HareskoveneUdgivet af Naturstyrelsen 2022. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder