Pamhule og Hindemade

Turfolder nr. 30

Pamhule og Hindemade mellem Haderslev og Vojens er et natura 2000-område, og byder på naturoplevelser i særklasse. Her kan man gå på opdagelse i et eventyrligt og dramatisk skovlandskab med rislende bække og møde sjældenheder som isfugl og kæmpestar.

Areal: Ca. 750 hektar.

Beplantning: Bøg, eg, ask, ahorn, avnbøg, birk og rødel. Mindre partier med rødgran og andre nåletræer. Urter som kæmpestar, elfenbenspadderok og hvid hestehov. Om efteråret mere end 100 forskellige arter af svampe.

Dyreliv: Dådyr og krondyr i Haderslev Dyrehave. Isfugl ved vandløb og søer. Nattergal, hvepsevåge og havørn. Masser af andefugle i Hindemade.

Se også hele den digitale guide til Pamhule og Hindemade.


 


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.