Vejers Plantage

Turfolder nr. 146

Langs vestkysten ligger en række plantager, som blev anlagt for at bekæmpe sandflugten hen mod slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet. Nord for Blåvandshuk finder du Vejers Plantage, som er en typisk plantage på sand skyllet op af havet. Den består af store havklitter mod vest, afblæsningsflader med moser og længst mod øst plantage og klitheder.

Plantagen omkranses af åbne hedearealer, som udgør størsteparten af Forsvarets Skyde- og Øvelsesterræn ved Oksbøl.

Grundet kortets størrelse downloades kort og tekst separat. Folderen indeholder tekst på dansk og tysk.

Se kortet over Vejers Plantage her.

Læs om oplevelser i Vejers Plantage her.Udgivet af Naturstyrelsen, 2021. Må citeres med kildeangivelse.