Året rundt i Elmelund Skov

Forår

Markmusene får deres første kuld unger i marts. Ungerne fødes i en rede lige under jordoverfladen. I ynglesæsonen kan markmusen nå at få op til syv kuld med 4-5 unger i hvert.

I løbet af foråret danner råbukkene territorier, som de markerer ved at feje eller gnide deres opsats – gevir – mod små træer. Dér hvor bukken har fejet, er barken flået af i lange strimler.

Sommer

De første rålam kommer til verden omkring 1. juni.

Sidst i juli eller først i august forvandler haletudserne sig til små frøer og tudser og forlader områdets vandhuller.

Efterår

Råbukken kaster sin opsats, eller gevir, i oktober-november, og en ny opsats begynder at vokse ud.

Vinter

I januar-februar kan man sent om aftenen høre rævens skingre parringskald. Man siger, at rævene ”roller”. Hannen og hunnen kalder på hinanden, og man har fundet ud af, at hvert kald er unikt, så rævene kan genkende hinanden på lang afstand. I februar-marts fødes et kuld på 4-7 hvalpe.

Det første hold harekillinger kommer til verden allerede i slutningen af februar.