Året rundt i Rold Skov

Forår

I marts dukker purpurrøde fine tråde frem af hasselbuskens hunlige blomsterknopper, klar til at modtage bestøvning fra de gule hanrakler. Der er smalhals for især råvildtet, som roder skovbunden op i søgen efter anemonernes skud og rødder. Alt er brunt og vissent undtagen i skovens kilder, hvor den konstante vandtemperatur på 7 – 8 grader får vandplanterne til at stå friskt grønne året rundt.

Den sjældne Blå Anemone er et sikkert forårstegn i Rold Skov. Planten står med grønne blade vinteren igennem, men forårssolen på Bjergeskovens skråninger lokker de smukke blå blomster frem. I slutningen af april kan man ved Skadsholm - inden for få hundrede meter - opleve Blå, Hvid og Gul Anemone blomstre samtidigt. Og her i slutningen af april sker skovens største forvandling: Bøgen springer ud.

Statsskoven har store arealer med bøg, over 800 ha, heraf meget gammel bøgeskov. En majmorgen i skoven er betagende. Overalt hører man hulduernes kurren. Duerne besætter sortspætternes forladte redehuller i et friskt bøgetræ. Råvildtet er meget synligt morgen og aften, hvor det nyder overfloden af skud og spirer. Råbukken fejer på små træer og buske for at afmærke sit territorium, der kan være op til 10 ha stort.

Sommer

Rold Skov klenodie, Frueskoen blomstrer i starten af juni. Førhen var det god latin at besøge Frueskoen på grundlovsdag, men Europas største orkide´ har også hørt om klimaændringer. I et mildt forår, kulminerer blomstringen allerede 1. juli eller måske en uge før. Der går kun godt 14 dage indtil pragten falmer. Frueskoen vokser i sin indhegning i Bjergeskoven, med sti fra P-pladsen på Buderupholmvej.

Juli er sæson for de lækre skovhindbær. Råvildtets parringstid nærmer sig, og man kan høre råbukkene gø, enten af hinanden eller af skovgæsterne. Rundt i Rold skov skyder en høj plante i vejret, med et aks af lyserøde fingerbølblomster. Det er en forvildet lægeplante, Digitalis, der bruges bl.a. til hjertemedicin. I Frueskoens indhegning dukker en anden stor sjældenhed op, orkideen Rød Skovlilje.

Det er tid at plukke blåbær. På lysninger i skoven, langs skovveje og ikke mindst i Rebild Bakker findes de blåduggede søde bær. Blåbærrene kommer først, men i slutningen af august er det sæson for de højrøde tyttebær i Rebild Bakker. Læg mærke til hvordan de to dværgbuske vokser forskelligt, blåbærrene foretrækker de nordvendte skråninger, tyttebærrene elsker sol på sydskrænterne.

Efterår

Er skoven fugtig, er der mange svampe. Rold Skov har ikke mange kantareller, men til gengæld kan der være masser af Karl Johan. Søg især i bevoksninger med høje ædel- eller nobilisgran, hvor skovbunden er grøn. Er der få svampe, er der i september garanti for en god portion brombær, der især findes i lysninger. Prøv f.eks. en tur gennem Urskoven, der kan være næsten ufremkommelig på grund af brombærranker.

Kronvildtet er kommet i brunst. I skumringen høres hjortenes dybe brøl. Det er især i den sydlige del af statsskoven at kronvildtet står tæt. Brunsten fortsætter hele oktober. Det kan lade sig gøre at liste sig ind på en brølende hjort, men forstyr ikke de imponerende dyr, der har hersket i Rold Skov siden stenalderen. Bog og agern er modne, og skovskader, mus og egern har travlt med at lave depoter til vinteren.

Skoven har vintergæster. Flokke af skovduer søger bog og agern, og sjaggere, kvækerfinker, siskener m.fl. gir liv i skoven. Dårligt vejr får skovsnepperne til at stoppe op under turen sydpå. Den brune skovfugl flakser bort i zig-zag mellem stammerne, når den bliver skræmt. Det er jagttid i statsskoven, men du er velkommen alligevel, og jægerne er instrueret i at passe på din sikkerhed. Få en snak og fortsæt, eller vælg en anden vej.

Vinter

Nu må du samle mos, grene, kogler osv. til juledekorationer. Når skovens folk er færdige med årets høst af pyntegrønt, må du også samle gran fra skovbunden. Henvend dig på statsskovens kontor på Møldrupvej 26 og få at vide, hvor i skoven man er færdige. Saml kun til eget forbrug, ca. en bæreposefuld. Ved juletid kan man se store havørreder gyde i Kovads bæk ved foden af Rebild Bakker.

Lavtsiddende bøgeknopper bides af råvildtet, mens kronvildtet skræller bark af træerne. Hele vinteren går råvildtet sammen i flokke, helt op til 20 dyr. I åen og i skovens kilder man se vandstæren sidde på stenene og dykke for at finde vandinsekter. Selv i hård frost er der masser af fugle i Gravlev Sø, som vandet fra kilden holder isfri. Vandfuglene græsser på bundgrøden og forhindrer at den lavvandede sø gror til.

I februar er spætten begyndt at tromme. Den skal finde en god gren, hvor den kan lave en masse larm. Jo flere gode trommer den har, jo større er dens territorium. Stor flagspætte, grønspætte og den store sortspætte kan opleves i Rold Skov. I granskoven får korsnæb unger allerede i februar, mens frøene endnu sidder i koglerne. Danmarks mindste fugl, fuglekongen flyver rundt i flokke på 20-30 stk. og finder granbladlus, som giver et livsnødvendigt skud sukker. Rævene har parringstid, og ved nattetide høres deres gøen eller karakteristiske skrig.