Oplevelser på Vilsted Sø

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Vilsted slot

Syd for Vilsted finder man ved søens bred resterne af den befæstede gård, Vilsted Slot, der i tidlig middelalder, tilhørte adelslægten Panter. Gården blev i 1407 opkøbt af Dronning Margrethe I der, som led i sin systematiske nedlæggelse af adelens befæstede borge, lod den nedrive. Borgbanken var indtil udtørringen omgivet af Vilsted Sø. Anlægget fremtræder i dag som lave græsklædte forhøjninger i den våde eng. Der er spor af borgbanke, gravsænkning og volde i det fredede terræn, men det er usikkert, om alle synlige spor stammer fra borgen eller fra senere bebyggelse. 

2. Fugletårnet

Ude på halvøen Holmen på Sjørupvej ligger fugletårnet, som er et godt udgangspunkt for at se det fantastiske fugleliv ved søen. Står man en tidlig sensommermorgen i fugletårnet, får man ofte selskab af hundredvis af unge stære, der benytter tårnet som et tørt og sikkert sted at ordne fjerdragten. I sensommeren kan der opleves ”sort sol” når store stæreflokke overnatter i rørskoven. Der er handicapadgang til fugletårnet samt planche med en oversigt over de mest almindelige fugle ved søen.

3. Udsigtspunktet Vollershøj

Øst for Vilsted hæver gravhøjen, Vollershøj, sig op over landskabet på en morænebakke. Højen er ikke udgravet og som sådan udateret, men placeringen højt i landskabet og højens størrelse peger på, at den er anlagt som sidste hvilested for en stormand i bronzealderen. Fra toppen af højen har man en flot udsigt over en stor del af Vilsted Sø. Ved foden af Vollershøj udsprang i middelalderen en kilde, hvis vand blev ledt til Vitskøl kloster. 

4. Vitskøl Kloster

Syd for udløbet af Bjørnsholm Å ligger Vitskøl Kloster. Her har offentligheden adgang til klosterkirkens ruin samt klosterhaven med blindehave, apotekerhave og snapseurtehave. Selve klostret anvendes i dag som uddannelsesinstitution af Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Vitskøl Kloster har haft en betydelig kulturel indflydelse i området omkring Vilsted Sø. I 1158 skænkede Valdemar den Store cisterciensermunkeordenen jordene i området som tak til Gud for sejren på Grathe hede. Ordenenens medlemmer var kendt for deres evne til med stor dygtighed at dyrke landbrug, fiskeri og mølledrift. De anlagde klosteret og kom til at eje meget jord i Nordjylland i middelalderen. Efter ordenens forskrifter anlagdes et firefløjet bygningsanlæg med klosterkirken mod nord. Klosterkirken blev bygget som en treskibet korskirke, der, hvis byggeriet var blevet fuldført, ville have været Danmarks største kirke. En brand i 1287 ødelagde klosteret, hvorefter kirken blev færdiggjort i en kortere, men stadig imponerende udgave. Efter reformationen i 1536 blev Vitskøl Kloster beslaglagt af kronen. Da klosterkirken blev nedlagt i 1600-tallet, benyttede de lokale i mange år kirken som stenbrud, og der er i dag kun en ruin tilbage.

Vitskøl Kloster spiller i øvrigt en fremtrædende rolle i den svenske forfatters Jan Guillous trilogi om tempelridderen Arn Magnusson

Første weekend i skolernes efterårsferie danner klostret ramme om Vitskøl Klosters middelalderdage. 

Læs mere om middelalderdage

Læs mere om Vitskøl Kloster under historie

Adresse: Viborgvej 475
9681 Ranum
Tlf.: 96 66 36 36
www.tamu.dk