Lystrup Skov

Lystrup Skov er en meget kuperet løvskov med både unge og gamle bevoksninger og mindre områder med nåleskov. Skoven rummer mange former for friluftsliv og tilbyder faciliteter til både overnatning, en tur på mountainbike, rideturen og vandretur i skoven fx med indlagt grillpause.

Find vej

Parkering

Der er fire p-pladser omkring Lystrup Skov. Se dem alle på udinaturen.dk.

Se p-plads på Google Maps

Offentlig transport:

Bus 337 går mellem Hillerød og Slangerup syd om Lystrup Skov.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Oplevelser ved Lystrup Skov

1. Velkommen til Lystrup Skov

Lystrup Skov består af en vestlig og en østlig del gennemskåret af et lavtliggende dalstrøg af eng og mose. Engen og en del af mosen bliver afgræsset, så engfloraen bevares. Gørløse Å løber i bunden af dalen.

Skoven, der er ca. 200 hektar, er domineret af høje bøge og ege, og enkelte steder er der større partier med granskov. Der er både hulveje og oldtidsagre, som vidner om at der var landbrug før skoven blev til i forbindelse med skovindfredningen i 1805. Vest for åen lå Slangerup Krat, der tilhørte Slangerup Overdrev og øst for åen lå Lystrup Kobbel, der tilhørte kongens militære rytteri.

På kanten af engen øst for dalen står flere vrangebøge i en skovfyrbevoksning. Vrangebøge er bøge med en genetisk variation, der giver en kroget forvreden vækst med nedadbøjede grene.

I den sydøstlige del er et bøgedomineret område registreret som særlig værdifuld skov. Skoven deles næsten lige på midten af Gørløse Å med engarealer på begge sider.

Det meste af eng- og mosedraget græsses i dag af kreaturer. Dyrene har mulighed for at gå op i skoven for at få læ på engens vestside.

Lystrup Skov blev en del af Københavns revirs anden hoveddel, da Frederik V inviterede den tyske forstmand Von Langen til landet for at bringe orden i det danske skovbrug. I den nordligste del af skoven lige øst for Gørløse Å, ses et lille jorddige, der har indhegnet en af Von Langens forstlige plantager. Og lige vest for Gørløse Å står en Von Langen sten.

Skovens mest markante træ, den store lind, står i vejkrydset Kratvej/Skovfogedvej. Erhardts lind er plantet af Frederik Erhardt, søn af Christian Frederik Erhardt, der var skovfoged i Lystrup Skov fra 1859 til 1895. Den unge Erhardt menes at have plantet træet på sin bryllupsdag.

2. Hulveje og oldtidsagre

Flere steder i skovens sydlige og østlige del, kan man finde svage spor efter marker fra oldtiden, dvs. fra bronze- eller jernalder. De er nemmest at se i skovens kuperede terræn, som terrassekanter ofte afgrænset af små jordvolde.

Der er rester af hulveje både i den nordvestlige, sydvestlige og sydøstlige del af skoven. Hulvejene opstod i sin tid, når vognhjulene uddybede køresporene på de faste køreruter. Når sporene blev for dybe, kørte de ved siden af og lavede på den måde flere parallelle hulveje.

3. Djævlesporet

Skovens 13,8 km lange MTB spor, Djævlesporet, starter ved Lystrupvej/Kratvej. Sporet består af to ”sløjfer” på henholdsvis knap 6 km (vest) og knapt 8 km (øst), der er forbundet, så de tilsammen giver en rute på de 13,8 km.

Begge sløjfer af sporet er ensrettet med uret. Dette er tydeligt markeret med både blå prikker og skilte. Forbindelsen imellem de to sløjfer (ca. 400 m) er IKKE ensrettet. Dette er nødvendigt for at binde de to sløjfer sammen, som et langt spor.

Sporet vedligeholdes af Mountainbikeklubben ”Snakecity Devils”.
Læs mere om Djævlesporet på sporguide.dk

4. Kongehøjen

Kongehøjen er en fredet gravhøj fra Bronzealderen (ca. 1500 f.Kr.) Den ligger højt i terrænet på toppen af en naturlig bakke. Dens placering, med den fantastiske udsigt, har gennem årene medført at mange har søgt op på toppen af højen.

Kort fra 1700-tallet viser udhuggede lysninger, som det kendes fra andre skove, hvor kongerne har jaget med højen som centrum.

Skoven vest for højen er åben og det er blevet en tradition at mødes og kælke om vinteren.

Kongehøjen blev restaureret i foråret 2023.

 

5. Gode naturoplevelser

Hjerteforeningen står for skovens Hjertesti, som er en 4 km lang rundtur, der starter ved Lystrupvej/Skovfogedvej. Hjertestien kan bruges året rundt og giver god motion i det kuperede terræn.

I skovens østlige del er der en bålhytte med plads til ca. 25 personer. Her kan der hygges på skovturen med familie og venner - eller måske klassen fra skolen. Medbring selv kul/brænde.

Bålhuset ligger i en lysning ca. 200 m nord for Hans Jørgensens bøg på Skovfogedvej. Nærmeste P-plads er på Lystrupvej, hvorfra der er ca. 600 m til bålhuset.