Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov

Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov udgør sammen med Hellebæk Kohave et ca. 1000 hektar stort skovområde med 500 år gamle egetræer, en intakt højmose, et overdrev med græssende køer og dejlige skovsøer. Men skoven gemmer også på dansk industrihistorie. Her blev der produceret både kanoner og geværer til den danske krigsmagt. Ved Pernillesøen er der fantastiske fugletræk af musvåger. Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov og Kohave er udpeget Natura 2000 habitatområde og en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.