Året rundt i Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov

Tusindevis af traner. En stor vandsalamander på vej til sit vandhul, anemoner, en nyudsprungen bøgeskov, nattergalens klukkende sang eller en spændende jagt på dyre- og blodspor i sneen. Du kan opleve det hele i Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov.

Forår

Sidst i marts eller først i april kan du med sydøstlig vind se store tranetræk. Tranerne er på vej nordpå til det sydvestlige Sverige. I det hele taget er Kohaven og Julebæk Strand et godt sted at se på trækfugle. Hvert år trækker tusindevis af rovfugle over området. Det er især musvåge, men også rød glente, vandrefalk og hav- og fiskeørn kan ses på træk forår og efterår. Sanglærken – en rigtig forårsbebuder – kommer og på en solskinsdag man kan høre dens glade triller.

I april er den store vandsalamander vågnet op af vinterdvalen og er på vej til det nærmeste vandhul for at parre sig. Den er 10-16 cm lang, og du kan kende den på den orange bug. I skoven folder anemonerne sit tæppe ud. Skovbryn med slåen, vilde æbler og mirabelle blomstrer i skyer af hvidt. Der er livligt i skarvkolonierne, hvor reder udbygges, og der lægges æg.

Sangfuglene har travlt med at lade deres stemmer blive hørt. I slutningen af maj kommer nattergalen, og du kan høre dens klare klukkende sang fra krat omkring søer og vådområder fx ved Pernillesøen. Sangen er især tydelig om aftenen og om natten, men den kan også høres om dagen.

Mirabelle

Sommer

Den store kærguldsmed er ude at flyve. Du finder den lettest ved en solbeskinnet sø omgivet af tæt krat. Kærguldsmeden er med sine op mod 45 mm en af de store guldsmede herhjemme. Du kan kende hannen på dens citrongule aftegning på bagkroppen. Om aftenen holder de grønne frøer koncert ved søer og vådområder. I skoven har rådyrene fået lam, og måske er rævehvalpene kommet ud at lege. Hylden blomstrer, og du må gerne plukke til din egen produktion af hyldeblomstsaft. Der fodres på livet løs i skarvkolonierne.

Den liljeagtige kærmysse blomstrer i randen af Skidendam, og på skovsøerne blomstrer nøkkeroserne. Skoven er blevet helt grøn og stille. Fugle og dyr har travlt med at fodre unger. Du kan plukke vilde hindbær og kirsebær. Grågæssene med deres unger græsser tæt på søerne. Nu er det også blevet tid til at kombinere skovturen med et havbad og måske slikke lidt solskin på Julebæk Strand. 

Den store vandsalamanders unger går på land for at finde et sted på land at overvintre. Forældrene har allerede forladt deres vandhul. Frøer og tudser går også på land. I skovbunden kan du finde kantareller, hvis det har regnet tilstrækkeligt. I Kulholmsmose blomstrer hjortetrøst, som tiltrækker masser af sommerfugle og humlebier. Der er også mange guldsmede at kigge på.

Nældens Takvinge i Hjortetrøst

Efterår

Nu er det for alvor svampetid. Der er stadig kantareller, og du kan finde mange forskellige og velsmagende rørhatte. Du kan samle hyldebær til hyldebærsaft, og der er stadig brombær at spise. Det er for alvor blevet høsttid, og du må frit tage frugter til eget forbrug.

Musvågen er den altdominerende fugl på træk over Kohaven. På en god dag i begyndelsen af oktober kan der trække 3000-4000 musvåger forbi på deres vej sydover. I skoven har dyrene travlt med at spise sig fede for at overleve vinteren. Egern og mus samler nødder. Måske kan du se et egern svinge sig glad i hasselbuskene, og du kan måske selv få nogle nødder med hjem. Mange vil mene, at skoven netop nu står som allersmukkest i sine høstfarver.

De sidste grågæs trækker sydpå, og bladene falder af træerne. Så er vinteren ved at være her. I skovbunden kan du stadig finde tragtkantareller, og du kan høste slåen til slåensaft. Slåen skal helst have haft et par frostnætter for at få den rette sødme.

Tragtkantarel

Vinter

Det er ved at være jul. Du må samle kogler, mos og grene på jorden til juledekorationer. Hvis der er sne, kan du spænde skiene på og tage en tur igennem skoven og kohaven eller kælke. Hvis isen er tyk nok, kan du også løbe på skøjter på en af de mange søer.

Vinteren er et rigtig godt tidspunkt at tage en lang tur igennem skoven. Uden blade på træerne er der masser at se. Rådyrene går i spring. Det vil sige i større grupper og er meget lettere at få øje på end om sommeren. Du kan også gå på sporjagt. I sneen er det nemt at følge dyrenes spor. Måske er det ræven, der har været på jagt, og måske kan du finde blodspor og fjer eller pelsrester, hvis den har taget en fugl eller en mus.

De første grågæs ankommer og varsler foråret. Sidst i februar kan du måske også høre ravnene, der er tidligt ude og temmelig højlydte, når det gælder om at parre sig og bygge bo samt smide sidste års unger på porten. Ravnen er vores største kragefugl – helt op mod 70 cm – den er kulsort med grøn og blå-lilla metalglans. Et ravnepar holder typisk sammen hele livet. Det er rævenes parringstid. De ”synger” for hinanden. Det kan godt være, at det lyder som sød musik i rævens ører. Men for os lyder det ganske uhyggeligt med deres jamrende skrig og bjæf.

Grågæs