Året rundt ved Bølling Sø

Forår

Når foråret kommer, kommer lydbilledet af Bølling Sø også tilbage – det er hættemågerne og grågæssene, der skaber lydbilledet. I slutningen af april begynder hættemågerne at bygge rede. 
Med dem kommer også rovfuglene som rød glente, havørn, kongeørn, vandrefalk og fiskeørn. Det er også dem, vi træffer om efteråret.

Sommer

I de lune sommeraftener høres dobbeltbekkasinen og viben.

Efterår

I trækperioden er der træk af både vadefugle, gæs og rovfugle over området.

Vinter

I milde vintre opholder et større antal grågæs og svømmeænder sig på søen. På markerne mellem søen og Klode Mølle ses græssende sangsvaner. I isvintre er området næsten fugletomt.