Historie - Feldborg Skovene

Kongens plantage

Feldborgplantagerne er nogle af ældste vestjyske hedeplantager og blev etableret på befaling af kong Frederik den 6. i 1824. I de første mange år blev store dele af plantagen ødelagt af vand, tørke og kulde samt salt, der føg ind fra Vesterhavet.

Det var først omkring 1870’erne, hvor man havde fået ny teknik til at dybdepløje jorden og dermed bryde al-laget, at det for alvor lykkedes at få træerne til at gro i plantagen.

Om navnet Feldborg

Feldborgplantagerne er en fælles betegnelse for en række plantager mellem Holstebro og Viborg. De hed Neder Feldborg (i dag: Nordre Feldborg), Over Feldborg (i dag Søndre Feldborg) samt Sevel og Borbjerg plantager. Nordre Feldborg, Sevel og Borbjerg er et samlet område under navnet Feldborg Nørreskov.

Tidslinje

1842

Kong Frederik den 6. inspicerer de første plantager på den vestjyske hede og befaler nye plantager

1827

Staten køber fem fattige hedegårde på arealerne ved Neder Feldborg - samlet på 35 rigsdaler.

1828

Striber i heden bliver pløjet og sået til med gran, birk og eg, og skovridergården Feldborggård opføres.

1830

Hele plantagen på 1.812 tønder land er nu indhegnet af jorddiger med tørv ovenpå.

1832

Prins Christian - senere kong Christian den 8. - besøger Neder Feldborg og er meget tilfreds. Han befaler, at et areal syd for skoven plantes til. Dette bliver til Søndre Feldborg.

1834

Store dele af den unge beplantning er mislykket, rapporterer skovrideren.

1835

En orkanagtig auguststorm efterfulgt af nattefrost ødelægger en stor del af de spæde træer - i særdeleshed på grund af salt fra Vesterhavet 50 km væk.

1851

25 år efter etableringen af plantagen erklæres store dele af beplantningen for mislykket. Saltstorme, brande og tørke har hærget plantagen.

1873-85

Arealerne til Borbjerg og Sevel plantager nord for Feldborg Nørreskov bliver købt til, så plantagen bliver dobbelt så stor.

1950

Plantagen bliver fornyet, og rødgraner erstattes mange steder af nordmannsgran, ædelgran, nobilis og løvskov.

1983

Staten køber Kirstinelyst, hvor hedebønder har dyrket jorden i 100 år.

1981

En voldsom storm vælter mere end 600 hektar nåleskov. Der genplantes hovedsageligt med rødgran.

2005

En storm vælter 300 hektar skov, der hovedsageligt genplantes med eg og bøg.