Oplevelser i Geddal Strandenge

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Udsigtspunkt

Området er fladt og i niveau med havoverfladen bag digerne, så fra den bare 12 meter høje klint er der en pragtfuld udsigt over det beskyttede naturområde, der udgør Geddal Strandenge. Flot vue mod Limfjorden med Venø og Sdr. Lem Vig i baggrunden. Klinten er den gamle kystlinje fra stenalderen. Siden har landet hævet sig og skabt Geddal Strandenge.

2. Udsigtsplatform

Herfra er der god mulighed for at observere fugle og andre dyr inde på det beskyttede område. Om foråret, når fuglene trækker mod nord, er der især mange ænder, bl.a. gråænder, krikænder og pibeænder. Ved søen yngler grågås, knopsvane og ænder som gråand og skeand. På engene yngler vadefugle som blandt andre rødben og klyde.

3. Diget

Det oprindelige dige er genskabt til en højde på 1,25 meter over havets overflade. Fuglene behøver fred hele året, så det er ikke tilladt at færdes ad diget eller på engene.