Året rundt ved Nissum Fjord

Forår

Når en måske hård vinter slipper sit tag på fjorden, udvikler naturen sig hurtigt. Næsten fra uge til uge ser man flere fuglearter komme til på gennemtræk, og når april byder på lidt mere varme, kommer sild ind mod Thorsminde for at gyde i fjorden. Så står der mange lystfiskere på molerne og havneanlæggene her, og udbyttet kan være mange sild, der er nemme at fange. Og det varer ved til juni. Sildene kommer i stimer, og fanger man først én sild, er det næppe den sidste. I samme periode er der også tit mange hornfisk, der kan fanges i Thorsminde.

Læs mere om fisketegn på fisketegn.dk

Skallesluger


Sommer

Mange gæster Thorsminde og klittangen med badning for øje. Her er gode forhold nord for indsejling, hvor en flydespærre er sat op, men turister bader også andre steder langs Vesterhavet, især syd for Thorsminde. Badevandet i Vesterhavet er lidt længere om at blive varmet op sammenlignet med de indre farvande, men når først det sker, er der ingen steder som Vesterhavet.

Følg altid de fem baderåd

Netop når varmen indtræffer hen på sommeren, kan det også blive tid til fiskeri efter makrel fra molerne i Thorsminde. De kommer pludseligt og i stort tal, men andre dage er der måske slet ikke nogen. Når de er der, er de til gengæld et helt tilløbsstykke i havnebyerne.

Den sidste søndag i august holder det lokale netværk sin Nissum Fjord Dag, og her er der aktiviteter af forskellig slags hele vejen rundt om fjorden.  

Efterår

Den første september er starten på meget af jagten ved Nissum Fjord. Det gælder jagt på gæs, svømmeænder og bekkasiner. Regler for jagt ved fjorden findes i bekendtgørelse om Nissum Fjord vildtreservat, links:

Retsinformation.dk

Fuglene koncentrerer sig nu mere i de jagtfredede områder, og især den nordlige del af Bøvling Fjord og Felsted Kog kan være gode steder at tage hen, hvis man vil se på fugle.

Hen på efteråret bliver det også tiden, hvor fjorden og havet viser sig fra sine mere barske sider med hård blæst og storm. Når det sker, kan Thorsminde være en oplevelse, og i dage derefter vil man se sand ligge fyget hen over klitvejen og ind over fjordengene.


Vinter

I en hård vinter kan det føles som om, alt er sat på pause gennem en lang tid. Den lavvandede fjord kan være næsten helt lukket af is, så kun nogle enkelte steder med stærk strøm er holdt åbne. Fuglene er trængte og ligger tæt i isvågerne for eksempel ved Felsted Odde, hvor Storås vand skal trænge sig igennem mellem holmene. De kan også samles i Thorsminde havn, hvor vandet ikke fryser helt til. Fjordfiskeriet er også på pause, men kutterne har stadig deres ture ud på det åbne hav.