To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Smukke bakker, heder og overdrev. Du får det hele i området for den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge i Østjylland. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ca. 5 km. Turen kan gås på to timer.

Parkering: Du kan parkere ved Agri Bavnehøjvej.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Gå til tops

Start turen fra p-pladsen ved Agri Bavnehøj, og gå op til Mols Bjerges højeste punkt, Agri Bavnehøj. Heroppe står du stort set midt i Danmark, og kan i godt vejr se helt til Sjællands Odde. Mols Bjerge, som vi kender det i dag, er fremkommet for 16.000 år siden, ved at et isfremstød, som en kæmpe bulldozer, har skubbet det bakkede landskab op. Nedenfor kan du se spor i landskabet af tidligere tiders plantagedrift med plov. Gå ned fra Agri Bavnehøj, og fortsæt lige ud gennem lågen nedenfor.

2. Overdrev under udvikling


Gå ind gennem lågen ved Mols Bjerge stien, og gå op ad bakken til venstre. Området har været nåletræsplantage frem til cirka 2006, men derfra har Naturstyrelsen foretaget flere omgange fældninger, og overdrevet er nu ved at udvikle sig på de tidligere skovdyrkede områder. Det er endnu ikke et prima-overdrev, hvorfor du stadig kan se birk og brombær. I dag hjælper heste med at holde overdrevet lysåbent, og der vil også være brug for store planteædende dyr fremover. Fortsæt frem og følg vejen til venstre.

3. Yndet sted til pelspleje

Efter 100 meter længere fremme er det ikke et gravet hul, du ser, men et yndet sted for heste og kvæg til pelspleje. Dyrene ruller sig i sandet for at komme af med parasitter, som sidder i pelsen. Det gavner naturen, fordi det skaber variation. I det varme og tørre sand skabes levesteder for bl.a. markfirben og en række varmeelskende insekter.

4. Dyrene skaber variation og lys i skoven

Fortsæt ligefrem ud af folden og gå til højre mod syd — og til venstre ad den første skovsti. Oplev hvordan landskabet og naturen ændrer sig. Følg stien op til Skovbjerg, og læg mærke til, hvordan skoven på venstre side er græsset af kreaturer og ikke på højre side. Underskoven bliver lysere, og der dannes grobund for flere forskellige arter træer og buske. På højre side kommer et sted, hvor et træ med dens krone er faldet ned, der giver lys og nyt liv i skovbunden. Fortsæt ligeud.

5. og 6. Spektakulær udsigt


Nyd udsigten ud over Mols Bjerges bløde bakker på vej ned fra Skovbjerg (5).

Her har heste og kreaturer i de sidste cirka 15 år haft travlt med at holde overdrevet lysåbent til gavn for blomster og insekter, som f.eks. enebærbuske, forskellige vokshatte og billearten lille møggraver (6). Det kuperede landskab med den karakteristiske overdrevsnatur skyldes både græsningen, og at de sandede bakker er naturligt drænet.

7. Nyd stilheden


Lav evt. en afstikker til venstre, hvis du trænger til et lille hvil ved Tremosegård eller til at få fyldt drikkedunken. Du kan også blive natten over i shelteret — og opleve Mælkevejen på nattehimmelen.

8. Rosetformede planter

Gå tilbage og ind ad lågen til venstre og gå op i landskabet. Mange plantearter fra overdrev og enge har over tid tilpasset deres vækstformer for at beskytte sig selv mod dyrenes græsning. De kan fx være fulde af torne eller hår, eller være så flade, at de undgår at blive spist af kvæget. Rosetplanter, der vokser fladt ud med blade hen over jorden, eksempelvis håret høgeurt, klarer sig bedst.

9. og 10. Nyt og gammelt overdrev

Heroppe på toppen kan du se kontrasten mellem overdrevet i forgrunden, som stadig er uldent, og det gamle overdrev i baggrunden (9). På gamle flyfotos over ruten kan du tydeligt se forskellen på landskabet med traditionel skovdrift i 2002, og at vi nu nærmer os den lysåbne overdrevsnatur, du går tur i (10). Gå til venstre ad stien, og derefter rundt om søen til højre og op ad stien til venstre.

11. Gå udenom dyr på vejen

Skulle du møde en hest eller en ko på din vej, så nyd synet og giv den ro til at græsse ved at gå udenom, eller vent til den er gået videre. Fortsæt ad stien langs vejen tilbage til p-pladsen ved Agri Bavnehøj.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Mols Bjerge

Se naturguiden for Mols Bjerge

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Mols Bjerge her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Mols Bjerge