Hønsehals og Bognæs på Tuse Næs

Længst ude på Tuse Næs-halvøen ligger to skove. Det er Hønsehals og Bognæs skove. To små perler – en på hver sin side af Udby Vig – med udsigt til hinanden. Hele vigen er omkranset af fredede strandenge, hvor køerne græsser mellem sjældne orkideer.