Året rundt i Myrdeskov

Forår

I marts er jorden i Myrdeskov dækket af blå anemoner, som elsker den kalkholdige jord. Lidt senere følger de gule og de hvide anemoner. Er du heldig, kan du opleve dem alle i blomst på samme tid.

Skovmåren får 2-4 unger i marts-april. Parringen fandt sted allerede om sommeren året før. Men skovmåren har – som flere andre pattedyr – såkaldt forlænget drægtighed. Det beskytter ungerne mod at komme til verden, mens det er allerkoldest, og føden er knap.

Orkideen flueblomst springer ud i maj. Den er den mest berømte af alle orkideerne i Allindelille Fredskov, fordi den kun findes her.

 

Sommer

Stor og lille vandsalamander har tilbragt foråret i skovens vandhuller, hvor de har lagt deres æg. I juni-juli går de på land. Om dagen gemmer de sig under en sten eller i et hul i jorden. Når de bliver mørkt, kommer de frem for at lede efter larver, insekter og snegle, som de lever af.

Sværd-skovlilje springer ud i juni. Orkideen med de lysende hvide blomster findes kun få steder i landet. Nogle uger senere følger to andre orkideer – rød og hvidgul skovlilje.

Først i juli viser blåtoppet kohvede sine gule blomster og blåviolette højblade i Allindelille Fredskov. Planten er knyttet til lysåbne skove og skovenge og er i dag meget sjælden.

 

Efterår

Råbukkene kaster deres gevir eller opsats, og et nyt begynder at vokse ud. I vinterhalvåret holder dyrene sammen i mindre grupper eller ”spring”.

På døde og døende bøge kan du møde tøndersvamp. Den kaldtes i gamle dage fyrsvamp, fordi man brugte den til at tænde bål med. Svampen har den egenskab, at den kan holde ”liv” i gløder i op til flere uger.

Den sjældne svamp giftig rødblad kan ses i Allindelille Fredskov indtil begyndelsen af oktober. Den vokser kun i nærheden af bøg og eg.

 

Vinter

Grævlingen får unger sidst på vinteren. De første måneder bliver de nede i graven. Du kan kende en grævlingegrav fra en rævegrav på den fure, der er foran graven. Grævlingen bakker ud og skraber jorden med, når den forlader sit bo.