Dyr og planter i Myrdeskov

Dyr

Dyrelivet i Myrdeskov og de omkringliggende skove er meget rigt. Her kan du møde grævling, rådyr og ræv. Masser af sangfugle holder til i de gamle bøgetræer. Rovfugle som rød glente og hvepsevåge går på jagt efter noget at spise, og i søer og moser lever flere arter af salamander og frøer. I Allindelille Fredskov er der registeret hele 20 arter af snegle.

Grævlingen blev genudsat i 1800-tallet

I skråninger tæt ved skovens lysninger har grævlingen sin bolig. Dyret med den stride, grå pels og de sort-hvide striber på hovedet tilbringer dagen under jorden. Når mørket falder på, kommer den frem for at lede efter regnorme, biller eller mus i lysninger og på overdrev. Den spiser også planteføde som korn, bær og frugter. Grævlinger lever sammen i grupper eller ”klaner” på op til 30 dyr. De sjællandske grævlinger er efterkommere af dyr, som blev udsat i 1800-tallet. Før det havde grævlingen været uddød på de danske øer i 5.000 år. Grævlingen er fredet.

Skovmåren huserer om natten

Også skovmåren er aktiv om natten. Om dagen holder den til i et gammelt hult træ eller i en forladt sortspætterede. Skovmåren kan kendes på den gule halsplet.

Andre pattedyr i skoven er ræv og rådyr.

Salamanderliv i søerne

Omkring skovens småsøer lever lille og stor vandsalamander. Om foråret holder de til nede i vandet. Når æggene er lagt og ungerne klækket, går de voksne dyr op på land. Ungerne følger senere. Om efteråret går de i hi. Men hvis vejret er mildt, kan man også se dem kravle rundt midt om vinteren.

Frøer og snegle trives i de fugtige områder

I skovens våde områder kan du støde på flere arter af frøer. Også snog og skovfirben lever her. I Allindelille Fredskov er der registreret hele 20 arter af snegle – fra den ret sjældne bygkornssnegl til den mere almindelig røde skovsnegl.

Skovsneppen borer næbbet i skovbunden på jagt efter føde

Skovsneppen sætter pris på en fugtig skovbund, hvor den kan fange regnorme og larver med sit lange, spidse næb. Skovsneppen er på størrelse med en due. Om foråret kan du på stille aftner se hannen flyve i faste ruter over skoven, mens den udstøder sit parringskald. Når hunnen svarer fra en lysning i skoven, slår hannen sig ned. Og parret begynder at kredse om hinanden i et langvarigt parringsspil.

Også den røde glente ses jævnligt i luften over skoven. Andre rovfugle er rørhøg og hvepsevåge.

Allindelille Fredskov er hjem sted for mange sommerfugle, guldsmede og andre insekter.

Planter

I Myrdeskov og Allindelille Fredskov kan du opleve natur, som man ikke finder mange andre steder i Danmark. En tyk skive af skrivekridt i undergrunden under skovene giver optimale betingelser for sjældne, kalkelskende planter, især orkideer. Om efteråret skyder mange sjældne svampe op i skovbunden mellem de gamle bøge- og ahorntræer.

Kalken farver bøgens blade gule

I Myrdeskov vokser især bøg og ahorn med ask og el på de fugtige arealer. Myrdeskov er sammen med Allindelille Fredskov udpeget som Natura 2000 område.

Skovene rummer store og sårbare naturværdier, som kræver særlig beskyttelse. I Myrdeskov handler det især om at beskytte områder, hvor bøgen vokser på meget kalkholdig jord. På bøgetræerne her er bladene lysegrønne eller gule. Kalken forhindrer træerne i at optage jern, så de ikke kan danne klorofyl. Tilstanden kaldes klorose og går med tiden ud over træernes vækst. Ved Thomas Park i Allindelille Fredskov kan du se bøgetræer, der er mere end 100 år gamle og meget medtaget af klorose.

 

Orkideerne elsker kalk

Andre af skovens planter elsker kalk. Det gælder de mange orkidéarter, som siden midten af 1800-tallet har trukket fagfolk og naturelskere til Allindelille Fredskov.

Orkideen flueblomst vokser i lysninger og har her sit eneste voksested i Danmark. Den blomstrer i maj-juni og har fået sit navn, fordi blomstens inderste dele ligner et insekt.

I den mørke, fugtige bøgeskov vokser orkideen knælæbe, som kun viser sine blege, gulhvide blomster en gang hver 20. eller 30. år. Den har hverken blade eller rødder, men får næring fra svampe i jordbunden.

Både rød og hvidgul skovlilje vokser mellem træerne på Bøgebjerg i Allindelille Fredskov. Rød skovlilje foretrækker sol, mens hvidgul skovlilje kan klare sig i dyb skygge.

Sjælden snylter med smukke blomster

Den meget sjældne plante blåtoppet kohvede snylter på forskellige græsarter via sine rødder, som forbinder sig med græssets rødder. Den blomstrer i højsommeren med små gule blomster omgivet af blåviolette højblade.

Stor rigdom af svampe

Myrdeskov og Allindelille Fredskov lægger jordbund til mange svampe. Giftig rødblad er en sjældenhed, som kun vokser få steder i landet. Svampen minder om den lækre spisesvamp vårmusseron, men kommer først frem senere. Som navnet siger må giftig rødblad ikke spises.

Svampen toppet stenmorkel er knyttet til råddent bøgetræ og er kun fundet her.

Læs mere om svampe på svampeatlas.dk