Året rundt i Tystrup-Bavelse

Forår

I marts måned vender mange fugle tilbage fra vinterkvartererne sydpå. Rørhøgen går på jagt i søernes rørskove, og chancerne for at opleve havørnens mægtige flugt er gode. Masser af vandfugle samles i Tamosen.
I april vender fiskeørnen tilbage til Danmark og kan af og til ses i luften over Tystrup Sø. Også den røde glente, tranen og storken kan finde på at kigge forbi. Skovbunden er hvid af anemoner, og også andre skovbundsplanter myldrer frem, f.eks. enemærke, som smager godt i snapsen.
I maj måned springer harefamilier med unger rundt på marker og enge. Den farvestrålende isfugl dykker efter fisk i søerne, og vandstæren sidder i vandkanten på spring efter guldsmedelarver. I Suserup Skov trommer den store sortspætte, og ved marker og enge jager den blå kærhøg. Ved nattetid kan du høre en lyd, som når man puster i en flaske. Lyden er meget kraftig og kan høres flere kilometer væk. Det er rørdrummen – en slags hejre, der lever i sivene – som gør opmærksom på sig selv.
I skovbunden er skovsyren kommet frem, og i udkanten af skoven spreder den gule kodriver sin duft.

Sommer

De unge dådyrhanner fælder deres små takker, som du kan finde i skovbunden. Både rådyr og dådyr går i brunst, og i skumringen og om natten kan du høre deres kalden. Ved Kongskilde Naturcenter kan du være heldig at møde Danmarks mindste pattedyr, dværgspidsmusen, og odderen er aktiv ved Susåens udløb i Tystrup Sø. Nær badestranden ved Kongskilde blomstrer fruesko, en ægte dansk orkidé.
Sølv- og stormmåger finder tryghed ved at overnatte sammen i store flokke ude på søerne. Ilderen er aktiv ved vandløb i skoven, hvor du også kan møde dens fremmede 'fætter', nemlig minken. Ser du et mårlignende dyr, der farer rundt i skovbunden, er det højst sandsynligt en mink. Den rigtige skovmår, som er sjælden, lever i Suserup Skov.
Masser af vandfugle holder til på søerne – lille lappedykker, blishøne, toppet lappedykker, skarv og skallesluger er nogle af dem, du kan se. Kongeørnen kan komme forbi på træk, og i skoven piler træløber og spætmejse op og ned ad stammerne for at finde føde. I skumringen går grævlingen på jagt efter noget at spise. Ved Kongskilde Naturcenter vokser en hel skov af skræppeblade, og i damme og søer findes den stærkt duftende vandmynte.

Efterår

Grågæs og canadagæs flyver sydpå i kæmpetræk og kan opleves flere gange om dagen. Gæssene er nemme at genkende, når de flyver i trekantsformation. Egern – både røde og brune – samler forråd til vinteren. Det brune egern kom til Danmark som kæledyr i 1930'erne, men lever nu side om side med det hjemlige, røde. Viben forbereder turen sydpå, og natuglerne er særligt aktive nu. Røn, havtorn og slåen har sat bær, og det samme har de vilde blommer.
De store fugletræk fra nord er i fuld gang. Rovfugle som musvåge, fiskeørn, rød glente, fjeldvåge, jagtfalk og vandrefalk gør holdt for at proviantere, og skoven genlyder af den store flagspættes hæse skrig. Træerne har skiftet til efterårets farver, og er vejret lunt og fugtigt, er der masser af svampe. Både de spiselige som rørhat, bøgehat, kantarel og judasøre, der vokser på hyldetræ, og de flotte, men giftige fluesvampe.
Den farvestrålende skovskade er aktiv i trækronerne, mens troldænder, pibeænder, skeænder, gæs og svaner spiser sig mætte i vandplanter, inden turen går mod syd. Blandt planterne er det mosserne, der dominerer. Er jorden blød eller dækket af sne, kan du se spor af dyr og fugle, der har været forbi.

Vinter

De nøgne træer gør det lettere at se fuglene, så husk at kigge op, når du færdes i skoven.
Dagene bliver længere, og mange dyr bliver mere aktive. Harerne leger parringsleg på markerne, og i sol og stille vejr kan du være heldig at se havørne over søerne. Især ungfuglene er aktive nu.
De første fugle sydfra kommer forbi på vejen mod nord. Du kan møde rovfugle som musvåge, vandrefalk og tårnfalk, og på markerne vender vibe og bomlærke tilbage.