Vrangeskov

Vrangeskov midt på Sjælland har fået sit navn efter de forvredne bøgetræer, der vokser her. Skoven ligger i et dramatisk landskab med stejle skrænter og kildevæld, og i bunden af den ligger Haraldsted Sø. Engang tjente søen som drikkevandsreserve for borgerne i København. Men nu er hovedstadens indbyggere blevet så gode til at spare på vandet, at søen og skoven i stedet er ramme om masser af friluftsaktiviteter.