Gjerrild Nordstrand

På Djurslands nordkyst ligger Gjerrild Nordstrand - et mindre naturområde, hvor hovedattraktionen er havet og kyststrækningens natur. Tidligere var her råstofudvinding - idag et ynder udflugtsmål for beboere og sommerhusejere i området.

Find vej

Parkering

Der er omtrent midt på arealet en kommunal P-plads. Her er også toilet.

Vestligt og østligt i arealet findes to mindre P-pladser.

Se p-plads på Google Maps

Offentlig transport

Nærmeste offentlige transport er busrute 352 mellem Grenå og Bønnerup Strand, der standser i Gjerrild (3 km.) og Brøndstrup (2,5 km.).

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk info og aktiviteter

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Velkommen til Gjerrild Nordstrand


Gjerrild Nordstrand er et tidligere sten- og ralgravningsområde, hvor man har udnyttet de mange aflejrede sten i strandvoldene på stedet. Råstofudvindingen ophørte i 1968, og området blev herefter fredet. Mod syd er arealet afgrænset af et stort sommerhusområde.

Stranden har i en årrække været Blå Flag Strand. Området indbyder til en dagstur, og der er flere gode steder med borde og bænke bl.a. ved den store p-plads.

Den vestlige del rummer flere småsøer og hedemoser i de tidligere ralgravningsarealer. Her findes blandt andet forekomster af klokkelyng, soldug og den ret sjældne orkidé koralrod, som dog ikke er set i nyere tid.

Der laves meget få indgreb i naturen i området, og den nuværende kratskov af pil og birk vil med tiden udvikle sig til en blandet skov af fx eg og birk. Eneste indgreb bliver fjernelse af nåletræer og invasive arter samt pleje af de lysåbne mosearealer.

Den østlige del består af strandengs- og klitarealer, der indtil for nylig har været under kraftig tilgroning.

Man ønsker at bevare det åbne landskab og beskytte de lysåbne naturtyper på stedet. Nåletræerne i området er blevet fældet gennem de seneste år, og vedplanter og gyvel bliver løbende skåret ned.

Der gennemføres løbende en omfattende indsats for at bekæmpe den invasive art rynket rose.

2. Ophalerpladser til joller

I området findes to ophalerpladser for joller. Du må have din båd liggende her i kortere tid. Hvis du vil have en fast plads til din båd på stranden, kan du lade den registrere hos Naturstyrelsen Kronjylland mod betaling.

Man kan også sætte en båd i vandet fra stranden. Der er dog ikke faciliteter i form af ophalerspil.

3. Den stille naturoplevelse

Gjerrild Nordstrand blev fredet i 1972 for at bevare det som opholds- og badeareal for offentligheden. Havet, stranden og skoven er hovedattraktionerne i området.

Ved Gjerrild Nordstrand finder du også et område med løvskov, hvorfra der er forbindelse til andre naturområder i nærheden.

4. En pause ved vandet


Ved Gjerrild Nordstrand kan man parkere ganske tæt ved vandet. Det giver god mulighed for en pause ved vandet - tag madpakken eller kaffekanden med og lyt til havets brusen, mens du nyder en stund i naturen.

Området er tilgængeligt for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere, idet flere af stierne har et godt underlag.

5. Nordsøstien

Nordsøstien går gennem den vestlige del af arealet. Mod vest fortsætter den langs kysten til Bønnerup. Fra den store p-plads fortsætter den mod syd til Gjerrild. I stedet for at dreje sydpå ind i landet, kan du vælge at følge kysten i retning af Grenå forbi Gjerrild Klint til Karlby Klint og siden videre mod Sangstrup Klint.

Læs mere om Nordsøstien på Djursland her