Velling Skov og Snabegård Skov

Velling Skov har en af Danmarks største bevoksninger af ældgammel bøg. De 250-300 år gamle bøgetræer synger på sidste vers og er en enestående chance for at opleve gammel skov i Danmark. Naboskoven, Snabegård Skov, byder især på nåleskov fra 1800-tallet, samt en hyggelig, nostalgisk rejse med Veteranbanen mellem Vrads Station og Bryrup. Skovene har flere fine skovsøer, højmoser, kær og kildevæld.