Året rundt i Gyttegård Plantage

Forår

Det er oftest i marts, at de store hedeafbrændinger finder sted - her er det visne græs og lyng tilstrækkeligt tørt, og ynglesæsonen er endnu ikke begyndt. Hugormen søger en plads i solen for at få lidt kropsvarme. I første omgang er det kun hannerne. Hugormehunnerne kommer i april, hvor der er chance for at opleve hugormehanner kæmpe om hunnerne.

Sanglærken begynder at slå sine triller.  Der er chance for at se traner på træk. Stor tornskade kan opleves siddende i toppen af en busk på udkig efter føde – eller måske er man heldig at finde noget af tornskadens bytte, der er spiddet på en torn. Tilsvarende kan bynkefuglen opleves i det åbne hedelandskab.

I maj tager det store fuglekor fat. Samtidig er det tid for indsamling af porserakler til en kryddersnaps. 

 

Sommer

Rålam er kommet til verden. Natravnens særprægede spinnen kan opleves efter mørkets frembrud i de åbne områder på heden. På heden kan man også se tyttebær med flotte, lyserøde blomster. I hedekærene er kærulden sprunget ud - man siger, at de "underjordiske har hængt deres tøj til tørre i vinden". Den insektspisende plante, soldug, kan findes mellem tuer af spagnummos i de små hedekær.

I juli starter bær-sæsonen så småt med blåbær. Sidst i juli modner også tyttebær, mosebølle og sortebær (revling). Du må plukke og samle til eget forbrug. Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene gø.

I august blomstrer lyngen. "Blomstrer lyngen helt i top, får vi en vinter med stor galop", lyder et gammelt ordsprog. Så ud over det smukke syn af violette lyngtæpper er det måske også værd at holde øje med, hvordan den kommende vinter vil arte sig. Klokkelyngen blomstrer på de lidt vådere steder. 


Efterår

Krondyrene kommer i brunst, og de anlægger sølepladser på heden, hvor de kommer for at rulle sig. Det er også muligt at finde klovspor, gnav på bark og grene, skrab i jorden og stier efter krondyrene. Selv om bær-sæsonen går på hæld, er det den helt rigtige tid for tranebær, som især vokser på fugtige steder. I plantagen kan høstes gode spisesvampe som fx almindelig kantarel, Karl Johan og brunstokket rørhat. Porsekoglerne står modne og krydrede og er klar til en porsesnaps.

I oktober er det sidste chance for at plukke tranebær. Og sidste chance for at opleve hugorme, da de går i vinterhi, når temperaturen når ned under otte grader. Krondyr og rådyr kan stadig opleves, og traner høres af og til på heden.  

 

Vinter

I skovene kan du nu samle mos, lav, svampe med mere til juledekorationer, gran og kogler kun fra jorden.

Stor tornskade kan opleves rastende om vinteren på heden. Fuglekongerne kan høres i nålebevoksninger, og korsnæb klipper koglefrøene fri i toppen af granerne.

I februar begynder kronhjortene at kaste deres gevirer, som du kan være heldige at finde på en tur gennem plantagen og det åbne hedelandskab.