Året rundt i Staksrode

Forår

Den første forårsbebuder er følfod, som man ser på skrænterne med flotte gule blomster. I det tidlige forår kan man også finde blå anemone, som står tæt på kysten. Senere bredes det hvide anemonetæppe ud inde i skoven. Anemonerne skal nå at blomstre, før bøgene springer ud og henlægger skovbunden i mørke. Bøgen springer ud i april, og skoven står forårsgrøn og smuk.

De sorte eller sortblå oliebiller, der kan blive op til 5 cm lange, kravler ofte på jorden i det tidlige forår. Hunnen kan lægge klynger af op til 1000 æg, og når de udklækkes til larver kan de via blomster hægte sig på bier, hvor de senere gør stor skade i bi-reden ved at spise biernes æg og honning.

Grævlingen får grise allerede i begyndelsen af marts, men man ser dem ikke, da de i den første tid er nede i hulen. Haren får det første kuld killinger. Den kan nå at få fire kuld på en sæson.

Samtidig kommer der mange trækfugle på besøg for at finde føde.

Sommer

Sjældne orkidéer blomstrer: Stor gøgeurt, ægbladet fliglæbe, rederod, langsporet gøgelilje og tætblomstret hullæbe (OBS: Strengt fredede).

Rålam kommer til verden i juni. I juli har rådyrene parringssæson, og man kan høre råbukkene gø.

Dyrelivet under havets overflade udspiller sig dramatisk. Med snorkel eller vandkikkert kan du bl.a. finde krabber og fladfisk. Hvis du finder en sælunge på stranden, så lad den være i fred – den er ikke forladt. Den ligger højst sandsynligt og venter på sin mor.

Efterår

Bær-sæsonen går på hæld – der er flest hindbær. Trækfugle kan opleves især langs kysten. I oktober skifter bøgetræerne farve, og er du heldig med lidt solskin, er skoven fantastisk smuk. Snart dukker der også gode spisesvampe op.

Vinter

I skovene kan du nu samle mos, lav, svampe med mere til juledekorationer, gran og kogler kun fra jorden.

En gåtur langs stranden kan være råkold, men meget smuk i vintermånederne.

Mon ikke man kan høre spætten i februar, når hannen finder en tyk, hul gren at tromme på, så han kan høres på lang afstand og gøre indtryk på hunnerne?