Elmelund Skov

Projekttype Skovrejsning
Periode 2016-2026
Samarbejdspartnere VandCenter Syd og Odense Kommune
Økonomi Skønnet budget 33 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. fra VandCenter Syd, 5 mio. fra Odense Kommune og 12 mio. kr. fra Naturstyrelsen

 

Høring af plan for udvidelse af Elmelund Skov

Her kan du se planen for udvidelse af Elmelund Skov (Plan for Elmelund Skov) med 12 ha.

Planen er i høring frem til den 7. august 2019. Hvis du har bemærkninger til planen kan de mailes til Obfuscated Email.

 

 

Fakta om Elmelund Skov

 

Formål: Bynær skov og grundvandsbeskyttelse

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd indgik i 2001 en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med særligt vigtige grundvandsressourcer (I alt 6 projektområder på ca. 2.000 ha). Ét af disse områder er Elmelund Skov, som nu er den største skov i Odense Kommune - i alt 350 ha.

Formålet med Elmelund Skov er at skabe et unikt bynært, rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange forskellige oplevelser til borgerne samtidig med, at grundvandet under skoven beskyttes. Grundvandet i området leverer op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere.

I 2016 indgik Naturstyrelsen en ny samarbejdsaftale med Odense Kommune og VandCenter Syd, som skaber rammen for at skoven frem til 2026 kan udvides med 140 ha. Udvidelse sker ved at Naturstyrelsen og Odense Kommune opkøber jord fra private lodsejere, hvorefter der etableres ny skov og natur.

Tidslinje

Forkortelser: Naturstyrelsen = NST, VandCenter Syd = VCS og Odense Kommune =OK

Årstal

Begivenhed

Etape 2

 

2019

Planlægning for udvidelse af Elmelund Skov med 12 ha.

2018

Opkøb af 6 ha landbrugsjord ved Ravnebjerggyden, samt ejendommen Bavnedamsvej 21, hvoraf ca. 6 ha anvendes til skovrejsning. Bygningsmassen frastykkes og sælges.

2016

Indgåelse af ny samarbejdsaftale (Etape 2) mellem VCS, NST og OK. Aftalen skaber rammerne for erhvervelse af ca. 140 ha jord til udvidelse af Elmelund Skov inden for projektområdet.

Etape 1

 

2017

Partnerskabsaftale med Odense Skiklub om præparering af ca. 8 km løjper i skoven i snevintre. Dem venter vi stadig på :)

2016

Elmelund Rytterlaug indvier 14 km ridestier i skoven. Lauget har etableret og vedligeholder ridestierne.

2016

Odense Orienteringsklub indvier Find Vej den 30. april.

2015

Indvielse af Bavnedam Hundeskov i oktober. Der laves tælling af brugere, som viser over 30.000 besøg i hundeskoven årligt.

2015

Åbent Hus hos Elmelund Jagthundetræningsklub(forår). Herefter gennemføres ca. 2.000 træningspas med jagthunde årligt.

2014

25. maj indvies skove med deltagelse af 3.500-4.000 mennesker

2014

Plantningen af skoven går i gang. Færdiggøres hos NST i 2015.

2013

Elmeund Skovbrugerråd nedsættes.

2013

Anlæg af skovveje og stier går i gang og færdiggøres i maj 2014. 15 km stisystem.

2013

Elmeund Skovbrugerråd nedsættes.

2013

På ministerens sommertur planter Ida Auken den 14. august det første træ i Elmelund Skov.

2013

Nyhedsbrevet Nyt om Elmelund Skov udkommer for første gang.

2012/2013

Dialogbaseret planlægning, dvs. en planlægningsproces med parallel borgerinddragelse.

2012

NST erhverver 270 ha og OK de resterende 47 ha fra VCS.

2010

VCS erhverver, som led i en jordfordeling, 317 ha jord i jordfordelingen.

2002-2005

NST opkøber en række mindre ejendommen på ca. 50 ha primært syd for Blommenslyst og rejser skov.

2001

Indgåelse af 3-partsaftalen om skovrejsning. Miljøminister Svend Auken skriver under.

 

Finansiering

Etape 2

Den økonomiske ramme for 2. etape er skønnet til 33 mio. kr. fordelt med 16 mio.kr. fra VandCenter Syd, 5 mio.kr. fra Odense Kommune og 12 mio.kr. fra Naturstyrelsen.

 

Etape 1

Elmelund Skov er finansieret af Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen. I grove træk har VCS betalt 67 mio. kr., NST 33 mio. kr. og OK 10 mio. kr. For Naturstyrelsen vedkommende er størstedelen af finansieringen kommet fra en pulje til det der hedder jagtrelateret naturforvaltning. Derfor er der ved anlæg og udformningen af Elmelund Skov indtænkt en række elementer for at skoven kan blive mere vildtvenlig.

Hertil kommer andre bidrag, bl.a. i forbindelse med at partnerskaber søger tilskud til friluftsfaciliteter.

Link til projektsiden om etape 1

 

Kort over projektområdet

Kontakt

Anni Borup

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Fyn