Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Grøn Livø, Naturens stillekupé

Drift af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning af bæredygtig energi

Projektet skal sikre en fremtidig bæredygtig drift af Livø på en måde, så eksisterende natur- og kulturværdier bevares og anvendes, og at øen forsynes med egen bæredygtig energi.

Livø er en lille, isoleret ø midt i Limfjorden i det østlige Himmerland. 
Øen består af lige dele enestående natur, skov og økologisk drevne landbrugsarealer.

Projekttype Udviklingsprojekt med eksterne partnere
Periode 2012-2024
Status Igangværende
Samarbejds- partnere Cowi, Aalborg Universitet, Caverion
Ekstern finansiering ForskEL, Realdania, Mærsk Fonden
Økonomi Budget ialt ca. kr. 64. mio. 

 Læs naturguiden til Livø

Projektbeskrivelse

Livø er fuldstændig isoleret fra fastlandet. Den har sit eget dieseldrevet el- og varmeværk, en gammel, værdifuld og bevaringsværdig bygningsmasse og et lillebitte samfund, der går i vinterhi, når færgesejladsen indstilles om vinteren og turisterne tager hjem. 

Livø har tidligere fungeret som ”anbringelsessted” under den såkaldte Kellerske Åndssvageanstalt. Derfor har Livø i dag et unikt kulturmiljø i form af anstaltens bygninger i Livø By og øvrige bygninger knyttet til anstaltens samlede drift af øen (landbrug, elværk, vandværk, fængsel m.m.) De fleste bygninger er fra begyndelsen af 1900-tallet, og anstalten blev nedlagt i 1960’erne.

Størstedelen af øen er i dag fredet og den hører under Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980’erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

Livø har i dag 3 fastboende familier og tiltrækker årligt 30.000 besøgende.

Formål

Projektets formål er at sikre en fremtidig bæredygtig drift af Livø.

Projektet formulerer 3 overordnede mål:

  • Nytænkende energiløsninger. Der skal ske en omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi. Det langsigtede mål er energimæssig selvforsyning.
  • Respektfuld opgradering af det byggede kulturmiljø og Livø havn. Der skal ske en gradvis restaurering og indvendig opgradering af Livøs bygninger, som udgør et unikt kulturmiljø. Målet er også at tiltrække nye kundesegmenter.
  • Nyt forretningskoncept for turisme. Der skal ske en destinationsudvikling og markedsføring af øen med udgangspunkt i eksisterende kvaliteter; den stille og rene natur, det historisk bygningsmiljø og det økologiske landbrug.

Med projektet kan Livø blive et foregangseksempel på, hvordan afkoblede småsamfund kan blive selvforsynende med energi og sammen med de øvrige tiltag i det samlede projekt ”Naturens Stillekupé” skabe et økonomisk grundlag for fortsat bosætning. Et sted, hvor man finder bæredygtige energiforsyningsløsninger, som f.eks. solceller, vindmølle, el-kedel og batteri. En unik naturoplevelse, hvor man kan opleve alle de typer natur, der findes i Danmark og nyde lokale fødevarer fra øens og Limfjordens skatkammer. Og et enestående kulturmiljø, der er sat i stand med respekt for øens historie.

 

Læs mere her: Om visionerne for Livø i folderen "Grøn Livø - Naturens stillekupé"

Dokumentarkiv

Kontakt

Birgitte Palle Nielsen

Projektleder