Grøn Livø, Naturens stillekupé

Ny-orientering af driften af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning med bæredygtig energi.

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland
mail: him@nst.dk
tlf. +45 7254 3900