Klithedeprojektet

Den danske klithede strækker sig langs den jyske Vestkyst. Det storslåede klitlandskab er hjemsted for en lang række dyr og planter der er helt afhængige af denne naturtype.

Klitheden er mange steder på tilbagetog. Heden gror til i skov og græs og sumpede lavninger er i tidens løb blevet drænet.

I en fælles indsats for at forbedre forholdene for klitheden er Naturstyrelsens klitdistrikter, amterne i området og forsvaret gået sammen for at sikre naturen. Plejen omfatter bl.a. rydning af træer, afbrænding af lyng samt genskabelse af vandhuller.

På europæisk plan er klitheden sjælden. EU har derfor valgt at støtte projektet gennem LIFE ordningen.

Klithede1

Klithede2

 

LIFE

Projektet er støttet af EU-kommissionen under 
LIFE-ordningen . LIFE er EU's støtteordning til initiativer på miljø og naturområdet på europæisk plan.