Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skovrejsning Slotved Skov

Projektbeskrivelse

 

Projektet sker i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hjørring Kommune samt en række lokale interessegrupper.
Der er opkøbt privat jord og overdraget kommunejord til projektet, hvor den samlede ejer fremover er Naturstyrelsen.

Oplæg til plan for hhv. friluftsliv, udvidelse af den eksisterende dyrehave og tilplantning er blevet afholdt ved flere offentlige møder.

Der arbejdes nu videre med projektet med inddragelse af alle de konstruktive bidrag, der er indkommet.

Der er allerede tilplantet mange træer og buske, som vil blive en del af det samlede landskabsbillede omkring Slotved

Opsætning af nyt dyrehavehegn er startet i november måned 2017. Der er desuden opsat et madpakkehus og der arbejdes med planlægning af MTB bane samt fast stiforløb i området.
Der er desuden etableret flere nye søer i det bakkede landskab

Projekttype Statslig Skovrejsning
Periode 2015 ->
Samarbejdspartnere

Naturstyrelsen og

Økonomi

Budget ej udfærdiget

  

Projektområde

Oversigtskort over Slotved Skov- og dyrehave

 

Hvis du har installeret Google Maps på din mobiltelefon kan du få vist den grønne og gule rute på kortet

Se ruter i Slotved Skov på Google Maps (Virker både fra smartphone og computer!)

Nyheder

Kontaktpersoner

Helene Overby

Skovfoged
Naturstyrelsen Vendsyssel

Mogens Sonne Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen