Urørt skov

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.

I den urørte skov vil der vil være meget gamle, ofte mosbegroede træer. Ofte vil store grene eller måske halvdelen af kronen være revet af nogle af de store træer i en storm. I de forrevne træer finder flagermusen måske en sprække, som den kan opholde sig i om dagen. Insekter og svampe bruger træets skader til at finde vej ind til træets indre.

Sortspætte med unger. Foto: Jens Ole Andersen.

Hvis spætten først sætter sig for at lave en bolig i træet, åbnes der op for, at mange andre organismer kan flytte ind. Et spættehul rummer levesteder for svampe og insekter, som er specialiseret i at leve i smuldet i bunden af hullet. Mejser, stær eller flagermus overtager mange gange spættehullet for at yngle.

Træer kan være væltet, og der vil stå døde træer med spættehuller og poresvampe. På skovbunden vil man være nødt til at gå over væltede stammer. Nogle af disse stammer vil være friske fra den seneste storm, mens andre kan være så porøse, at de smuldrer, hvis man rører ved dem. 

Egestammen kan ligge på skovbunden i mange årtier, måske hundrede år, mens det døde birketræ hurtigt nedbrydes. Det kan være insekter som træbukke og smeldere samt mange forskellige svampearter. Når der er døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning, giver det plads for en meget stor artsrigdom i skoven.

Mosser og svampe er almindelige i den urørte skov. Især fordi luften ofte er fugtig i de skyggefulde dele af skoven.

Desuden findes masser af døde blade, kviste og stort og småt dødt træ, som svampene lever af og dermed nedbryder.

Den sjældne mos grøn buxbaumia. Foto: Jens Ole Andersen.

Værd at vente på

Den danske natur er kulturpåvirket, og al skov i Danmark er påvirket af menneskets aktiviteter. Når vi i Danmark taler om urørt skov, taler vi reelt om skove, hvor tidligere tiders skovdrift er ophørt.

Man skal være tålmodig, når man lægger skov urørt. Der kan gå flere årtier fra, at skovdriften ophører, til skoven får kendetegn som den gamle urørte skov med mange gamle træer og døde stammer.

Sådan ser urørt skov ud

Oplev urørt skov

Du kan se urørt skov mange steder på Naturstyrelsens arealer. Nedenfor finder du eksempler på sammenhængende urørte skovarealer: