Ridning

Ridning i Naturstyrelsens skove er som hovedregel gratis.

Du skal dog altid løse ridekort for ridning i Jægersborg Dyrehave, i Jægersborg Hegn, på Kalvebod Fælled og i Kongelunden.
For ridning, der udgår fra et rideetablissement (rideskoler, rideklubber, stutterier, hesteopstaldning eller lignende), må ridning kun ske efter aftale mellem Naturstyrelsen og etablissementet, evt. skal etablissementet betale herfor.

Læs mere om retningslinier for enhedernes overenskomster med rideetablissementer

Ridning i Naturstyrelsens skove mv.

Man må normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte (piktogrammer) er tilladt.

Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Vær opmærksom på, at der omkring København er særlige regler for ridning på visse arealer.

Særlige rideregler - Hovedstaden (herunder køb af ridekort)

Reglerne for ridning i offentlige skove står i §§ 11-15 i

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Takt og tone for ridning på Naturstyrelsens arealer

  • Benyt helst ridestierne. Heste i hurtige gangarter som trav, tølt og galop ødelægger nemt skovvejene for cyklister, barnevogne, kørestole og dårligt gående
  • Rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje
  • Tag ned i skridt og hold til højre, når du passerer gående og cyklister
  • Passér altid andre ryttere i skridt
  • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring
  • Vis hensyn over for andre og naturen

Hvor må jeg ride naturen?

Ridning i private skove
I private skove bestemmer ejeren om, og hvor ridning er tilladt. Hvis der ikke er sat skilte op, må man dog ride på private fællesveje, som fører gennem skove. Find en oversigt over private skove, hvor man må ride med ridekort.

Gå til Skovforeningens hjemmeside

Ridning på stranden
I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet med rideforbud. Er du usikker på, om et område er klitfredet, så kontakt Kystdirektoratet.

Gå til Kystdirektoratets hjemmeside

Ridning i det åbne land
Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning.

Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har ejerens tilladelse.

Badning med heste
Badning i søer kræver ejerens tilladelse. Badning i havet er tilladt, så længe man holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i afsnittet om ridning på stranden.

Mange på hesteryg
Ridning fra rideskoler, rideklubber osv. kræver - ligesom jagtridning eller anden form for ridekonkurrence - altid ejerens tilladelse. Al ridning med køretøjer – undtagen privat lystkørsel i offentlige skove – kræver grundejerens tilladelse.Se også