Vådområder og vandhuller

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller - Jagttegnsmidler

Ansøg om tilskud:

Ansøgning om tilskud til vådområder 2023 (doc)

Ansøgning om tilskud til vådområder 2023 (pdf)

Vejledning i etablering og pleje af vådområder 2023 (doc)

Vejledning i etablering og pleje af vådområder 2023 (pdf)

Læs også: MiljøDanmark nr. 6/05: 400 nye vandhuller på tre år - bedre jagt er en sidegevinst (pdf)

Send udfyldt ansøgningsskema til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. E-mail:Obfuscated Email

Baggrund

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi.

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter forventes det, at tilskuddet vil være på 17.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.