Alhedens Plantager Karup – hjemsted for kartoffeltyskerne

I 1788 gav kongen ordre til at udføre de første hedetilplantninger, det der blev til Alhedens Kongeskov. Målet var at producere træ og at skabe læ til den opdyrkning af Alheden, som havde været i gang siden 1759.

De første, som forsøgte at opdyrke heden, var familier fra omegnen af Frankfurt, som mod løfte om skattefrihed og anden hjælp havde taget mod tilbuddet om at slå sig ned i Jylland. Familierne blev indkvarteret i midlertidige jordhytter i de første kolonibyer: Grønhøj og Havredal.

Året efter begyndte de at bryde heden op, og de såede korn og lagde kartofler. Kartoffeldyrkning var ukendt i Midtjylland på den tid, og den skaffede kolonisterne tilnavnet  kartoffeltyskere. De fik efterhånden bygget gårde, købt dyr og redskaber, men udbyttet var magert, og i 1786 havde mange af kolonisterne givet op og var rejst.

Man var klar over, at den læ træplantning giver, havde gavnlig virkning på agerbruget, men alle hidtidige forsøg på skovtilplantning var mislykkedes. Jorden, som 100-200 år tidligere var skovbevokset, var blevet udpint ved dyrkning og ved brug af lyng og lyngtørv. På foranledning af den lokale koloniforvalter kom der dog skred i tankerne om skovtilplantning omkring Karup.

Der er afmærkede vandrestier i området.

Læs mere