Bulbjerg kortudsnit

Hent kort

Handicapfaciliteter

Det er muligt at komme omkring i kørestol på de fleste større skovveje og på stierne på toppen af Bulbjerg det meste af året.

Men trapperne ned til stranden fra toppen er ikke handicapegnede, og også på stranden kan sandet være en udfordring for kørestole.

Offentlige toiletter

Der er to offentlige toiletter ved Bulbjerg.

Færdselsregler i naturen - vis hensyn

Både Bulbjerg, de omgivende skrænter, klitter og heder er fredet for at bevare den enestående natur i området.

Besøgende opfordres derfor til at holde sig til de afmærkede stier og trapper, så man undgår at slide unødigt på den sårbare vegetation. Undlad også at gå ud på det yderste af klinten af hensyn til både vegetation og de fugle, der især i ynglesæsonen har behov for ro.

Det er forbudt at rappelle og klatre på skrænterne og at paraglide og hangglide i området.

Der er fri adgang til stranden, men da der er fare for skred og nedstyrtninger fra knuden, bør besøgende tage sig i agt.

Nej tak til naturgraffiti

Efter at området for nogle år siden døjede meget med såkaldt ’naturgraffiti’ på heden, er det besluttet at forbyde det.

Graffiti på heden er den form for udsmykning eller kommunikation, om man vil, som besøgende udformer af hvide kalkstykker.

De henter stenene fra stranden neden for knuden og lægger dem tæt side og side som bogstaver og sætninger.

Det har flere uheldige konsekvenser:

Det ødelægger vegetationen på heden, det mindsker naturoplevelsen på stranden, når kridtstenene i store tal bliver fjernet, og Naturstyrelsens folk bruger tid og penge på at samle sten på heden og køre dem tilbage til stranden.

For nogle år siden blev i alt 55 tons kalk fjernet fra heden og kørt tilbage til stranden.

Vandreruter

Der er otte afmærkede vandreruter i klitplantager og ved knuden foruden den internationale vandrerute Vestkyststien/ Nordsøstien rundt om Nordsøen.

Med hund i naturen

Hunde er altid velkomne i snor, men lader du din hund løbe frit, vil det blive meldt til politiet.

Hvis din hund trænger til en snusetur uden snor, kan du slippe den løs i hundeskoven i Lild Klitplantage - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Fra Lild Strand er der en gangsti til hundeskoven.

Læs også "Med hund i naturen"

På cykel

Den nationale cykelrute Vestkyststien løber også gennem både Lild og Vester Thorup Klitplantage. Desuden er der andre gode skovveje i området, som er velegnede til cykelture.

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

På hesteryg

Kommer du til Bulbjerg-området til hest, har du 30 km afmærkede ridestier at boltre dig på.

Af hensyn til vegetation og fugle må du ikke ride længere ud end til p-pladsen på toppen af Bulbjerg og dermed heller ikke ned ad trapperne fra toppen til stranden.

Læs også "Hvor må jeg ride?"

Find vej

Bulbjerg bliver også kaldt Vestjyllands Skulder, fordi det ligger på Vestkysten, lige der hvor Jammerbugten bugter sig østover.

Kommer du i bil eller på cykel, skal du fra Thisted køre nordpå ad rute 11 til Østerild, hvor du fortsætter ad rute 569 til kort efter Bjerget. Her drejer du ind ad Bulbjergvej, som fører dig ad asfaltvejen helt op til toppen af Bulbjerg, hvor der er p-plads ved selve Bulbjerg Knude.

Desuden er der ni p-pladser i området omkring og ved klitplantagerne.

Se p-pladser på kortet i turfolderen

Offentlig transport

Der er ikke mange daglige afgange til og fra Bulbjerg med offentlige transport midler. Men det kan lade sig gøre.

Der går tog til Thisted, hvorfra du kan tage bus nr. 70 mod Aalborg.

Der går også tog til Aalborg, hvor du kan springe på samme bus i modsatte retning. Bussen kører ad Gl. Aalborgvej, hvor du kan stå af ved Bulbjerg Camping/Bulbjergvej og gå de sidste fire kilometer til Bulbjerg.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk