Aktiviteter i Feldborg Skovene

Tinkerdal Besøgssted

Faciliteterne på Tinkerdal giver alle aldersklasser og grupper mulighed for at lege, motionere, slappe af eller ligefrem udføre udfordrende hardcore-træning.

Tinkerdal rummer en skovlegeplads for de mindste, en GetMoving-motionsbane for børn og voksne og en militær femkampsbane for de øvede.

Der er også et sundhedsspor og plancher, der viser dit kondital ud fra BMI-indeks og den tid, det tager enten at gå eller cykle gennem sundhedssporet.

Der er desuden et madpakkehus for mindre grupper, en grillhytte for større grupper samt en stor shelterborg. Flere steder i terrænet er der borde, bænke og bålpladser.

Læs mere om Tinkdal besøgssted

 

Hundeskoven

I det nordvestlige hjørne af Feldborg Plantage ligger en stor indhegnet hundeskov på 7,5 hektar med agilitybane – en naturlegeplads for hunde. Der er også grillplads og udendørs trimmebord til hunde.

Læs mere om hundeskoven

Vandre- og løberuter

Ud fra Tinkerdal er tre afmærkede ruter på henholdsvis 1,6 (gul) 4,7 (blå) og 6,2 kilometer (gul).

Ved p-pladsen på Bjørnkjærvej er en rød vandrerute på cirka seks kilometer.

Med udgangspunkt i p-pladsen i det sydøstlige hjørne af skoven er to korte ruter – en gul og grøn. Den grønne (4,6 kilometer) går gennem egeskoven.

Syd for selve skoven er en blå tur, der går hen over hedearealer med mose, overdrev og hedesøer. Det er et af de få hedearealer, der er tilbage på egnen. Hen over heden er ruten ikke afmærket.

Cykelruter

Gennem hele skoven går en afmærket cykelrute på 30 kilometer. Det er muligt at begynde rundturen på p-pladsen ved Tinkerdal i den vestlige ende – eller ved Poulsensminde i den østlige ende af plantagen.

Ridning og hestepladsen

Mellem Stjernehus og Elkjærhus er et større åbent græsstykke, der jævnligt bruges til ridestævner. Der er også en grillplads på hestepladsen.

Der er god mulighed for at ride alle steder i skoven.

Overnatning

Der er en stor shelterborg ved Tinkerdal med plads til grupper på op til 30 deltagere. 

Book shelterpladser

Foruden bålstedet ved shelteren er der også en grillplads ved rastepladsen ud til hovedvej 16.

På hestepladsen ved Elkjærhus kan der også overnattes med mulighed for bål, ligesom der er en åben overnatningsplads på hedestykket sydøst for plantagen.

Desuden er det tilladt at overnatte i telt i selve plantagen efter Naturstyrelsens regler om fri teltning. Man skal blot huske reglen: 3-2-1. Det vil sige højst tre personer i maksimalt to telte og kun en enkelt nat.

Du må med forsigtighed bruge stormkøkken i skoven. Men pas på, brandfaren er stor. Der må ikke ryges eller tændes bål uden for bålpladserne.

Rasteplads

Ved den idylliske skovsø, Hogager Dam, er der borde og bænke samt en grillplads til en udflugt i det grønne.

Samling af svampe og mos

Overalt i plantagen er det tilladt at samle svampe og mos til eget brug. Du må også gerne klippe grene fra træer, der er mere end ti meter høje.

Langrend

Er der faldet sne, præparerer Naturstyrelsen skiløjper. Den konkrete placering kan ses på nst.dk.

Skøjtesø

Hogager Dam inde i plantagen er en fladvandet hedesø, der er meget velegnet til at skøjte på.

Geocaching

Det er sjovt at gå en tur i skoven for at lede efter geocaches og en god måde at aktivere børn og unge til at gå med familien. Der er placeret en del geocaches i den vestlige og den østlige del af skoven. Stillezonen i midten er friholdt.

Se mere på geocaching.dk